Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Hava Yoluna Etkileri
 

Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Hava Yoluna Etkileri

Yetişer S., Akçam T., Karahatay S., Karakoç Ö.

Amaç: Burun genişletici bantların ve nazal dekonjestan ilaçların tek tek ya da birlikte kullanıldıklarında burun geometrisi üzerinde etkileri araştırıldı. Olgular ve Yöntemler: Çalışmaya burun tıkanıklığı semptomları bulunmayan 23 gönüllü erkek (ort. yaş 24.3; dağılım 21-36) alındı. Tüm olgularda aşağıdaki uygulamalardan sonra akustik rinometri ile hava yolu değerlendirildi: (i) Hiçbir şey kullanmadan; (ii) plasebo bant; (iii) burun genişletici bant; (iv) dekonjestan sprey; (v) dekonjestan sprey sonrası plasebo bant; (vi) dekonjestan sprey sonrası burun genişletici bant. Tüm ölçümlerde (arakesitsel alanlar) CSA1, CSA2 ve CSA3 parametreleri ile birlikte burun boşluğunun 6 cm’lik bölümü üç eşit bölüme ayrılarak hacimleri V1, V2 ve V3 olarak kaydedildi. Bulgular: Burun genişletici bant kullanıldıktan sonra CSA1 (%33) ve CSA2 (%10) değerlerinde anlamlı artış meydana geldi; V1’de anlamlı artış gözlenirken, V2 ve V3’te farklılık saptanmadı. Nazal dekonjestan kullanıldıktan sonra ortalama olarak CSA1’de %24, CSA2’de %25, CSA3’te %18 artış saptandı ve bu artışlar bazal değerlere göre anlamlı bulundu; ayrıca, V2’de anlamlı artış (%20) görüldü. Dekonjestan sonrasında genişletici bant uygulandığında, bazal değerlerle karşılaştırıldığında tüm bölümlerin ortalama alanlarında ve hacimlerinde anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç: Burun genişletici bant ve dekonjestanın birlikte kullanılması, arakesitsel alanlarda ve burun hacimlerinde kümülatif artışlar meydana getirmektedir.

The Effect Of Nasal Dilators And Local Decongestants On The Nasal Airway

Yetişer S., Akçam T., Karahatay S., Karakoç Ö.

Objectives: We evaluated the effect of external nasal dilator strips and local decongestants used either alone or in combination on the nasal airway. Subjects and Methods: The study included 23 volunteer males (mean age 24.3 years; range 21 to 36 years) with no complaints of nasal obstruction. Nasal airway dimensions were measured by acoustic rhinometry after the following applications: (i) no application; (ii) a placebo strip; (iii) a nasal dilator; (iv) a local decongestant; (v) a local decongestant followed by a placebo strip; and (vi) a local decongestant followed by a nasal dilator. Cross sectional areas (CSA1, CSA2, and CSA3) and three equal volumes (V1, V2, and V3) of the first 6 cm of the nasal airway were measured and compared with baseline values. Results: After applying nasal dilator strips, CSA1 and CSA2 significantly increased by 33% and 10%, respectively, with a significant increase in V1, whereas increases in V2 and V3 did not reach significance. The use of local decongestants was associated with significant increases in CSA1, CSA2, and CSA3 by 24%, 25%, and 18%, respectively, with a corresponding significant increase in V2 by 20%. Combined use of a local decongestant and nasal dilator resulted in significant increases in all areas and volumes compared with baseline values. Conclusion: Combined use of external nasal dilators and local nasal decongestants produces a cumulative effect on cross sectional areas and nasal cavity volumes.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):97-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale