Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » YutmaGüçlüğü OlanHastlrn TanısındaFiberoptik EndoskopiyleYutma DeğerlndirmsVe Modifiye Baryumlu Yutma TestnnEtkinlklr
 

YutmaGüçlüğü OlanHastlrn TanısındaFiberoptik EndoskopiyleYutma DeğerlndirmsVe Modifiye Baryumlu Yutma TestnnEtkinlklr

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Çiyiltepe M., Çekin E.

Amaç: Çeşitli patolojilere bağlı yutma bozukluğu olan hastalarda, fiberoptik endoskopiyle yutma değerlendirmesi (FEYD) ile modifiye baryumlu yutma testinin (MBYT) etkinlikleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yutma bozukluğu olan 80 hasta üç gruba ayrıldı. Birinci grup oral, farengeal, larengeal kitleli (n=27), ikinci grup nörojenik disfajili (n=26), üçüncü grup ise belirgin patolojisi bulunmayan (n=27) hastalardan oluşmaktaydı. Hastalarda FEYD ve MBYT ile yumuşak damak elevasyonu, nazal regürjitasyon, farengeal rezidü, penetrasyon, aspirasyon, priform sinüs ve vallekülada göllenme bulguları arandı. Bulgular: Nörolojik olguların aspirasyon ve vallekülada göllenme bulgusunu tespit etmede MBYT daha etkili bulundu (p<0.05). İnternal anatomiyi değerlendirme, kitle imajını görüntüleme ve larengofarengeal bölge duyusunun tespitinin yalnızca FEYD ile mümkün olduğu; buna karşın, hiyoid ve larenksin elevasyonunun, üst özofagus sfinkter relaksasyonunun, yutmanın oral fazınının değerlendirilmesinin ve özofageal patolojilerin belirlenmesinin yalnızca MBYT ile mümkün olduğu görüldü. Sonuç: İki yöntemin ön plandaki avantajları, FEYD’nin aspirasyonu tespit etmede, MBYT’nin özellikle oral faz ile özofageal fazın dinamik olarak değerlendirilmesinde başarılı olmasıdır.

TheEffectiveness OfFiberoptic EndscpcSwallow StudyAnd ModifiedBarium Swallow StudyTechniques InDiagnosis OfDysphagia

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Çiyiltepe M., Çekin E.

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES) and the modified barium swallow test (MBST) in patients with dysphagia. Patients and Methods: Eighty patients with dysphagia were evaluated in three groups consisting of 27 patients with oral, pharyngeal, or esophageal masses; 26 patients with neurogenic dysphagia; and 27 patients with no distinct pathology. All the patients underwent FEES and MBST to examine elevation of the soft palate, nasal regurgitation, pharyngeal residue, penetration, aspiration, and pooling of secretions in the pyriform sinus and vallecula. Results: In neurogenic dysphagia, MBST was more efficacious in detecting aspiration and pooling in the vallecula (p<0.05). Evaluation of the internal anatomy, visualization of masses, and laryngopharyngeal sensory discrimination were only possible with the FEES. On the other hand, evaluation of the elevation of the larynx and the hyoid, the relaxation of the upper esophageal sphincter, and the oral phase of swallowing, and the detection of esophageal pathologies were only possible with the MBST. Conclusion: The leading advantages of the two evaluation techniques seem to lie in the detection of aspiration for the FEES, and dynamic evaluation of the oral and esophageal phases of swallowing for the MBST.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):103-111

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale