Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Menopoz Sonrası Dönemde Kadınlarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Sıklığı Ve Egzersizin Tükürük Iga Sekresyonuna Etkisi
 

Menopoz Sonrası Dönemde Kadınlarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Sıklığı Ve Egzersizin Tükürük Iga Sekresyonuna Etkisi

Çiloğlu F.

Amaç: Menopoz sonrası dönemdeki Türk kadınlarında üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) tiplerini araştırmak ve orta düzeydeki aerobik egzersiz ile tükürük IgA sekresyonu ve ÜSYE arasındaki ilişkiyi incelemek. Olgular ve Yöntemler: On iki haftalık bu prospektif çalışmaya, gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 45-65 yaşlarında, sağlıklı, sedanter yaşayan 90 kadın alındı. Kadınlar, ev içi veya dışında egzersiz yapan veya egzersiz yapmayan olmak üzere sayıca eşit üç gruba ayrıldı. Egzersiz yapan kadınlara, haftada beş gün, günde 30 dakika süreli ev içi yürüme bandında veya dışarda, maksimal kalp hızının %60’ını geçmeyecek şekilde yürüme egzersizleri verildi. On iki haftalık sürede ÜSYE düşündüren semptomlar kaydedildi. Egzersiz yapmayan kadınlar haftalık telefon konuşmalarıyla izlendi. Tüm katılanların çalışma öncesi ve bitiminde tükürük IgA düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Egzersiz yapan ve yapmayan kadınlar arasında, ÜSYE epizodlarının sayısı ve epizod başına ÜSYE semptomatolojisinin süresi açısından, egzersiz grupları lehine anlamlı farklılık görüldü. Ev içinde ve dışında egzersiz yapanlar arasında bu açıdan farklılık yoktu. Tükürük IgA düzeyleri gruplar arasında ve her bir grupta çalışma öncesi ve sonrasında farklılık göstermedi. Sonuç: Orta ağırlıkta aerobik egzersiz yapan sağlıklı postmenopozal Türk kadınlarında daha az sayıda ÜSYE epizodu ve epizod başına daha kısa süren ÜSYE semptomatolojisi görüldüğü ve egzersizin tükürük IgA konsantrasyonuyla ilişkisi olmadığı sonucuna varıldı.

TheEffect OfExercise OnSalivary IgaLevels AndThe Incidence OfUpper RespiratoryTract Infections In Postmenopausal Women

Çiloğlu F.

Objectives: To examine the patterns of upper respiratory tract infections (URTI) in postmenopausal Turkish women and the relationship of moderate aerobic exercise with secretion of salivary IgA and episodes of URTI. Materials and Methods: Ninety healthy, sedentary women at ages 45 to 65 years volunteered to participate in a 12-week prospective study. They were randomized to three groups equal in number: indoor exercise, outdoor exercise, and no exercise. The exercising women were supervised during 30 min indoor treadmill walk or outdoor track walking sessions during 5 days/week at 60% of their calculated maximal heart rate. During a 12-week exercise program, episodes suggestive of URTI were recorded. Non-exercising women were followed with weekly telephone calls. The salivary IgA levels were measured in all the subjects before and at the end of the study. Results: There were significant differences between the exercising and non-exercising women with respect to the number of URTI episodes and the length of URTI symptomatology per episode in favor of exercise. No significant difference was found between the indoor and outdoor exercising groups. The salivary IgA levels showed no significant differences between the three groups and within each group. Conclusion: Moderate intensity aerobic exercise is associated with fewer episodes of URTI and fewer days of URTI symptomatology per episode in healthy postmenopausal Turkish women, but this does not seem to be related to salivary IgA concentrations.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):112-116

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale