Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Çekirdek Eğitim Programı Işığında Mezuniyet Öncesi KBB Eğitiminin Gözden Geçirilmesi
 

Çekirdek Eğitim Programı Işığında Mezuniyet Öncesi KBB Eğitiminin Gözden Geçirilmesi

Almaç A.

Amaç: Bu raporun amacı Çekirdek Eğitim Programını (ÇEP) değerlendirmek ve tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi KBB eğitim programlarında ulusal bazı standartların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Çalışma Planı: Raporda ulusal ÇEP dokümanları esas alındı. Çekirdek Eğitim Programı raporunda yer alan ''Hastalık-Durum-Semptom'', ''Beceriler'' ve ''Tutum ve Davranış'' listeleri KBB bakış açısı ile gözden geçirildi. Bulgular: Raporda 396 maddelik ''Hastalık-Durum-Semptom'' listesinde sahamız ile doğrudan veya multidisipliner olarak ilgili 25 konu başlığı bulunmaktadır. KBB ve baş-boyun yönünden kazanılması zorunlu beceriler kulak, burun, boğaz ve boyun fizik muayenesi, kulak lavajı, burun tamponu ve Heimlich manevrasıdır. İmkan sağlandığında istenen beceriler ise diapazon testleri, parasentez ve gürültü ölçümüdür. Sonuç: Çekirdek Eğitim Programı’nın amacı bir pratisyen hekimin bilmesi ve becermesi gereken düzeyi belirlemektir. Bu program tıp fakültelerinin tüm disiplinlerince benimsenmeli ve eğitim programlarına yansıtılmalıdır. KBB dernekleri, Vakıf ve eğitimle ilgili çalışma grupları anabilim dallarının görüşlerini almalı ve ÇEP Çalışma Grubu’na iletmelidir. Çünkü, ÇEP Çalışma Grubu tıptaki gelişmeleri ve gelen geribildirimleri dikkate alarak her dört yılda bir programı yeniden gözden geçirecektir

A Review Of Undergraduate ENT Training Programs In The Light Of The Core Education Program

Almaç A.

Objectives: The aim of this report was to evaluate the Core Education Program (CEP) and to contribute to the establishment of some national standards for undergraduate ENT training programs in medical schools. Study Design: The documents of the national CEP for medical schools were reviewed. The lists under the titles of ''Diseases-Condition-Symptoms,'' ''Skills,'' and ''Attitude and Behavior'' were evaluated from the standpoint of ENT training. Results: Of 396 items listed under the domain of ''Disease-Condition-Symptoms,'' 25 items were found to be related to ENT training. The essential skills to be achieved concerning ENT were ear, nose, throat, and neck examinations, ear lavage, nasal packing, and the Heimlich maneuver. Skills such as tuning fork tests, paracentesis, and measurement of noise were regarded as optional. Conclusion: The aim of the CEP is to determine the necessary level of knowledge and skills for a general practitioner. It should be adopted by all disciplines of medical schools and incorporated into education programs. The ENT society, Association, and study groups of education should collect feedback from ENT departments and convey all this to the CEP Study Group, which convenes every four years to re-evaluate the CEP in the light of the feedback received and recent developments in medical sciences.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):117-120

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale