Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Larenks Schwannomlu Bir Olguda Transoral Mikrolarengoskopik Yaklaşım
 

Larenks Schwannomlu Bir Olguda Transoral Mikrolarengoskopik Yaklaşım

Sunay T., Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Emin H.

Larenksin nörojenik kaynaklı tümörlerine çok nadir rastlanır. Bu yazıda, sol ariepiglottik folddan kaynaklanan larenjeal schwannom nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 66 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Kitle, endolarengeal yaklaşımla (suspensiyon mikrolarengoskopi) çıkartıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde, hastanın solunumu rahattı; yutma ve fonasyon foksiyonları normaldi. Üç yıllık izlem sırasında herhangi bir nüks bulgusuna rastlanmadı; hastanın yutma güçlüğü, globus hissi, egzersiz sırasında nefes darlığı ve öksürük yakınmaları kayboldu.

Transoral Microlaryngoscopic Approach For Schwannoma Of The Larynx

Sunay T., Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Emin H.

Neurogenous tumors of the larynx are extremely rare. We present a 66-year-old male patient who underwent surgical excision of schwannoma of the larynx, which originated from the left aryepiglottic fold. Excision of the mass was performed through an endolaryngeal approach (suspension microlaryngoscopy). In the early postoperative period, the patient was breathing comfortably and his swallowing and phonation were normal. During a follow-up of three years, no evidence for recurrence was detected and he had no complaints of dysphagia, globus sensation, dyspnea on exertion, or cough.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):121-124

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale