Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

İnanlı S., Öztürk Ö., Sarı M., Kotiloğlu-Kara E.

Larenksin bazaloid yassı epitel hücreli karsinomu (YEHK), bu karsinomun nadir rastlanan, yüksek evreli ve agresif seyirli bir türüdür ve daha çok üst solunum ve sindirim sistemleri tutulumu görülmektedir. Tedavi, primer tümörün cerrahisi ve servikal lenf nodlarının diseksiyonunu ve ardından radyoterapidir. Bu yazıda, ilk tanısı YEHK olarak hatalı bildirilen, daha sonra supraglottik larenksin bazaloid YEHK tanısı konan 50 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya supraglottik larenjektomi ve iki taraflı radikal boyun diseksiyonu uygulandı ve ameliyat sonrası dönemde radyoterapi verildi. Yirmi altı aylık izlem sırasında nükse rastlanmadı. Üst solunum ve sindirim sistemlerine ait tümörlerin ayırıcı tanısında bazaloid YEHK, YEHK’den farklı prognozu ile önem taşımaktadır.

Basaloid Squamous Cell Carcinoma Of The Larynx: A Case Report

İnanlı S., Öztürk Ö., Sarı M., Kotiloğlu-Kara E.

Basaloid squamous cell carcinoma (SCC) is a very rare, high grade, and aggressive variant of SCC, with a predilection for the upper aerodigestive system. Treatment should include surgery of the primary tumor and dissection of the cervical lymph nodes, followed by radiotherapy. We present a 50-year-old man with basaloid SCC of the supraglottic larynx, which was initially misdiagnosed as SCC. Supraglottic laryngectomy with bilateral radical neck dissection was performed, and radiotherapy was applied postoperatively. During a follow-up of 26 months, no evidence for recurrence was found. Basaloid SCC should be considered in the differential diagnosis of upper aerodigestive system malignancies because it has a distinct prognostic significance compared to conventional SCC.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):125-129

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale