Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Dural Arteriovenöz Fistül Saptanan Iki Olguda Öncü Belirti Olarak Pulsatil Tinnitus
 

Dural Arteriovenöz Fistül Saptanan Iki Olguda Öncü Belirti Olarak Pulsatil Tinnitus

Kirazlı T., Memiş A., Akyıldız S.

Normal otoskopik bulguların eşlik ettiği pulsatil tinnitus, gerçekte transvers veya sigmoid sinüs dural arteriovenöz fistül (TSDAVF) gibi çok tehlikeli ve yaşamı tehdit edici özellik taşıyan bir hastalığın tek belirtisi olabilmektedir. Tedavi edilmezse, TSDAVF’ler fokal nörolojik bulgulara, intrakranyal hipertansiyon veya kanamaya ve nihayet ölüme yol açabilirler. Bu yazıda, pulsatil tinnitus yakınması ile başvuran iki olgu sunuldu. İki olguya da TSDAVF tanısı konduktan sonra transarteryel embolizasyon uygulandı. Tedaviden sonra olguların yakınmaları kayboldu.

Pulsatile Tinnitus As The Presenting Symptom Of Dural Arteriovenous Fistula In Two Cases

Kirazlı T., Memiş A., Akyıldız S.

Pulsatile tinnitus associated with normal otoscopic findings may present as the only sign of a potentially life-threatening serious disease such as a dural arteriovenous fistula (dAVF) of the transverse or sigmoid sinus. If left untreated, dAVFs may lead to focal neurologic symptoms, intracranial hypertension, or hemorrhage, and finally to death. We report two cases of dAVF presenting with pulsatile tinnitus. Following diagnosis, both patients underwent transarterial embolization, after which their symptoms resolved.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(5-6):130-135

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale