Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Timpanik Membran Greftlemesinde Sirkümferensiyel Subanüler Yöntem: İlk Sonuçlar
 

Timpanik Membran Greftlemesinde Sirkümferensiyel Subanüler Yöntem: İlk Sonuçlar

Güneri A., Erdağ T.K., Ecevit M. C.

Amaç: Bu çalışmada underlay tekniğin bir modifikasyonu olarak sunulan sirkümferensiyel subanüler yöntemin uygulama prensipleri ve olgulardaki ilk sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media tanısı konan 20 hasta (15 kadın, 5 erkek; ort. yaş 32.4; dağılım 13-65) sikümferensiyel subanüler greftleme yöntemiyle ameliyat edildi. İzlem süresi ortalama 13.6 ay (dağılım 1-36 ay) idi. Bulgular: Tüm hastalarda greft başarıyla tuttu ve greft ya da dış kulak yoluyla ilişkili komplikasyona rastlanmadı. Ameliyat öncesi ve sonrası hava kemik yolu açıklığı ortalamaları sırasıyla 25.2±8.6 dB ve 15.8±7.4 dB (ort. 10±7.9 dB) bulundu. Sonuç: Sirkümferensiyel subanüler greftleme, dört kadran perforasyonlarında kullanılabilen bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Tekniğin deneyim gerektirmesi ve greft yerleştirilmesi için manubrium malleiye gereksinim duyulması uygulamanın sınırlayıcı özellikleridir.

Circumferential Subannular Grafting Technique In Tympanoplasty: Preliminary Results

Güneri A., Erdağ T.K., Ecevit M. C.

Objectives: We evaluated the preliminary results of the circumferential subannular grafting technique, which has been proposed as a modification of the standard underlay method. Patients and Methods: Twenty patients (15 females, 5 males; mean age 32.4 years; range 13 to 65 years) with chronic otitis media were operated on with the use of the circumferential subannular grafting technique. The mean follow-up was 13.6 months (range 1 to 36). Results: No complications were encountered related to graft survival or the external ear canal. The mean air-bone gap was 25.2±8.6 dB preoperatively and 15.8±7.4 dB postoperatively, with a mean decrease of 10±7.9 dB. Conclusion: Circumferential subannular grafting was found to be effective in restoring tympanic membrane perforations in all the quadrands. The main limitations of the technique are the need for surgical skills and the necessity of an intact or remnant manubrium mallei.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):7-10

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale