Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Sfenoid Sinüsün Izole Inverted Papillomu: Olgu Sunumu
 

Sfenoid Sinüsün Izole Inverted Papillomu: Olgu Sunumu

İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A.

İnverted papilloma potansiyel invaziv özelliği olan, nadir görülen, benign sinonazal bir tümördür. Genellikle lateral nazal duvardan köken alır ve sıklıkla yayılmaya bağlı olarak paranazal sinüsler tutulur. Buna karşın, pirimer sinüs kaynaklı ve özellikle sfenoid sinüsten kaynaklanan inverted papillomlar oldukça nadirdir. Bu çalışmada 52 yaşında, bir yıldır tek taraflı burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması, oksipital baş ağrısı ve koku almada azalma yakınmalarıyla başvuran bir olgu sunuldu. Hastaya yapılan nazal endoskopi sonrası çekilen bilgisayarlı tomografi ve biyopsi sonucunda izole sol sfenoid sinüs inverted papilloma tanısı kondu. Endoskopik transnazal sfenoidotomi yaklaşımıyla tümör çıkarıldı. On iki aylık takipte hastanın semptomları tamamen düzeldi ve rekürren hastalıkla karşılaşılmadı. Endoskopik transnazal sfenoidotominin, bu tip lezyonların tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Isolated Inverted Papilloma Of The Sphenoid Sinus: A Case Report

İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A.

Inverted papilloma is a rare benign sinonasal tumor, characterized by a potentially invasive nature. The lateral nasal wall represents the most common site of origin, whereas paranasal sinuses are frequently involved by extension. In contrast, primary sinus inverted papillomas have rarely been reported. The present study describes a 52-year-old man presented with a one-year history of unilateral nasal obstruction, nasal discharge, epistaxis, occipital headache and decrease sense of smell. After nasal endoscopic examination, computed tomography was taken and endoscopic biopsy was performed which demonstrated isolated inverted papilloma of the left sphenoid sinus. Tumor was taken via transnasal endoscopic sphenoidotomy approach. No evidence of recur-rent disease has been seen after 12 months of follow up and his symptoms were completely relieved. Endoscopic transnasal sphenoidotomy remains an effective treatment for these lesions.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):41-44

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale