Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Rekürren Sekretuar Otitis Media’lı Erişkin Hastalarda Atopi Insidansının Phadiatop® ile araştırılması
 

Rekürren Sekretuar Otitis Media’lı Erişkin Hastalarda Atopi Insidansının Phadiatop® ile araştırılması

Olcay I., Özdem C., Koç C., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K.

Amaç: Rekürren sekretuar otitis mediası (SOM) olan erişkin hastalarda, göreceli yeni bir yöntem olan Phadiatop® ile atopi varlığı araştırıldı; yöntemin duyarlılığı, özgüllüğü ve tarama testi olarak kullanılabilirliği incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya rekürren SOM tanısı alan 84 hasta (54 kadın, 30 erkek; ort. yaş 36.7; dağılım 19-62) alındı. Hastalarda öykü, laboratuvar bulguları, deri testi ve total IgE düzeyi incelendi. En az bir deri testi pozitif ve/veya total IgE sonucu yüksek, öyküsü pozitif olan hastalar atopik olarak kabul edildi. Bulgular: Belirlenen kriterlere göre rekürren SOM’u olan 84 hastanın 31’inde atopi saptandı. Atopik olmayan 53 hastanın hepsinde ve bir atopik hastada Phadiatop® değerleri negatif bulundu. Otuz bir atopik hastanın 30’unda Phadiatop® değerleri pozitif bulundu (Özgünlük:1.00, duyarlılık: 0.97, pozitif tahmin değeri: 1.00, negatif tahmin değeri: 0.98). Sonuç: Bu bulgular, rekürren SOM’u olan hastalarda atopinin saptanması için Phadiatop®’un etkin bir tarama testi olduğunu göstermektedir.

The Incidence Of Atopy In Adults With Recurrent Secretory Otitis Media: Screening With Phadiatop®

Olcay I., Özdem C., Koç C., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K.

Objectives: This is a preliminary report of a relatively new method: Phadiatop®, in screening atopic adult patients with recurrent secretory otitis media (SOM). The sensitivity and specificity, and its use in atopic adult patients with recurrent SOM are described. Patients and Methods: Eighty four patients (54 females, 30 males; mean age 36.7; range 19 to 62 years) who were diagnosed as recurrent SOM were included in the study. The patients were evaluated with detailed history, laboratory tests, skin-prick test and total IgE. Patients with at least one positive skin-prick test and/or high total IgE with a positive history were considered to be in atopic status. Results: According to certain criteria, atopy was detected in 31 of the 84 patients. Negative Phadiatop® values were found on all of 53 non-atopic patients as well as in one atopic patient. Among 31 patients having atopy, 30 of them showed positive Phadiatop® values (Specificity: 1.00, sensitivity: 0.97, predictive value, positive: 1.00, predictive value, negative: 0.98). Conclusion: These results indicate that Phadiatop® is an effective test to detect atopy in patients with recurrent SOM.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):11-17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale