Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Parotis Bezinin Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinin Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu

Köybaşıoğlu A., Ataoğlu Ö., Akyürek N., Ural A., Yılmaz G.

Kimura hastalığı (KH), nedeni bilinmeyen, seyrek görülen, süregen enflamatuvar bir hastalıktır ve daha çok Asya’da görülür. Baş-boyun bölgesinde lenfadenopati ve ağrısız subkütan şişlikler, artmış serum IgE düzeyleri ve eozinofiliyle karakterizedir, bazı olgularda böbrek tutulumu da bildirilmiştir. Kırk altı yaşında erkek hastada sağ parotis yüzeyel lobunda ağrısız kitle saptandı, süperfisyal parotidektomi yapıldı ve kitlenin histopatolojik tanısı KH olarak rapor edildi. Yedinci ay takibinde nüks ve böbrek tutulumu lehine herhangi bir bulgu saptanmadı. Tükürük bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum olarak KH akılda tutulmalı ve bu hastalar ameliyat sonrası dönemde böbrek tutulumu ve nüks yönünden dikkatle takip edilmelidir.

Kimura’s Disease Of Parotid Gland: A Case Report

Köybaşıoğlu A., Ataoğlu Ö., Akyürek N., Ural A., Yılmaz G.

Kimura’s disease (KD) is a rare, chronic inflammatory condition of unknown origin that is more commonly seen in Asia. Lymphadenopathy in head and neck region and subcutaneous swelling are accompanied with increased serum IgE levels. In some cases renal involvement is seen. A 46-year-old male patient had been operated for a painless mass in superficial lobe of right parotid gland. The histopathologic examination of the specimen yielded the diagnosis of KD. Kimura’s disease, even though rarely encountered, must be kept in mind in the differential diagnosis of salivary gland tumors, and KD patients should be carefully followed up for renal involvement and recurrence in the postoperative period.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):45-48

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale