Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Serebral Palsili Çocuklarda Hipersalivasyon Tedavisinde Botulinum Toksin-A Uygulaması
 

Serebral Palsili Çocuklarda Hipersalivasyon Tedavisinde Botulinum Toksin-A Uygulaması

Alataş N., Öztürk A., Yazgan P., San İ.

Amaç: Serebral palsili (SP) çocuklarda hipersalivasyonu azaltmak amacıyla submandibüler tükürük bezine botulinum toksin A (BTX-A) uygulamasının etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Serebral palsili üç çocuğa (1 kız, 2 erkek; ort. yaş 10; dağılım 7-13) BTX-A enjeksiyonu uygulandı. Hipersalivasyon nedeniyle hastaların ikisi günlük yaklaşık 50 adet peçete ve 5-6 defa elbise kirletirken, bir hasta günlük 100 adet peçete ve 8-9 defa elbise kirletiyordu. Hastalara salya oran ölçeğine göre puan verildi. Lokal anestezi altında ultrasonografi eşliğinde submandibüler beze BTX-A enjeksiyonu yapıldı. Yemekten iki saat sonra 30 dakikalık süreyle dudaklardan taşan tükürük miktarı düz tüp ile yedi defa (İşlem öncesinde, işlem sonrası birinci gün ve birinci, ikinci, dördüncü, sekizinci ve 12. haftalarda) ölçüldü. BTX-A iki hastada üç ay süreyle her bir tükürük bezine 5 ünite’den 20 ünite’ye artırılarak uygulandı. Bir hastaya 20 ünite BTX-A uygulandı. Üç ay sonunda salyada %50 azalma başarılı olarak kabul edildi. Bulgular: Düşük dozla başlanan iki hastada tükürük miktarında %50 azalma sağlanamadı. Yirmi ünite verildikten sonra tüm hastalar için tatmin edici sonuç elde edildi. Sonuç: Uygun doz ve hasta seçimi yapıldığında, SP’li çocukların hipersalivasyonu için ultrasonografi eşliğinde BTX-A uygulanması etkili olabilir.

The Efficacy Of Botulinum Toxin-A In The Treatment Of Hypersalivation In Children With Cerebral Palsy

Alataş N., Öztürk A., Yazgan P., San İ.

Objectives: We evaluated the efficacy of botulinum toxin A (BTX-A) injection into the submandibular salivary gland to decrease hypersalivation in children with cerebral palsy (CP). Patients and Methods: Three children (1 girl, 2 boys; mean age 10; range 7 to 13 years) with CP received BTX-A injections. Due to hypersalivation, two patients dirtied 50 napkins and 5-6 pieces of clothes daily, and one patient dirtied 100 napkins and 8-9 pieces of clothes. The severity of hypersalivation was assessed using the drool rating scale. Injections were performed in the submandibular gland under ultrasound localization and under local anesthesia. The amount of saliva flow at the mouth two hours after the meals and in a duration of 30 minutes was assessed seven times: before the first injection and at different intervals after injections up to 12 weeks. The dose of BTX-A was increased from 5 to 20 units per gland in two patients, while one patient received a standard dose of 20 units. At least 50% reduction in saliva secretion at the end of three months was accepted as a successful outcome. Results: Lower doses of BTX-A were not effective to provide the desired amount of reduction in saliva in two patients. However, application of 20 units resulted in a satisfactory decrease in all the patients. Conclusion: In selected patients and with appropriate doses, ultrasound-guided BTX-A injections may improve hypersalivation in patients with CP.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(2):49-53

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale