Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjik Deri Pozitifliği Ile Nazal Smear’deki Eozinofilinin Karşılaştırılması
 

Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjik Deri Pozitifliği Ile Nazal Smear’deki Eozinofilinin Karşılaştırılması

Şanlı A., Eken M., Aydın S., Çelebi Ö., Ateş G.

Amaç: Alerjik rinit tanısında kullanılan deri testi ile nazal smear’de saptanan eozinofilinin kullanılabilirliği ve bu iki test arasındaki ilişkinin derecesi karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya klinik öyküyle nazal alerjiden şüphe edilen 41 hasta (16 erkek, 25 kadın; ort. yaş 35.17; dağılım 14-56) ve öyküsünde alerjiyle ilgili herhangi bir şikayeti olmayan 15 gönüllü (7 erkek, 8 kadın; ort. yaş 27.6; dağılım 16-40) alındı. Her iki gruba alerjik deri testi uygulandı. Nazal smearler alınıp ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubundaki hastalarda, deri testinin pozitiflik oranı %73.2 iken kontrol grubunda bu oran %20 idi. Bununla birlikte hastaların %73.2 ve kontrol grubunun %13.3’ünde nazal smearde eozinofili saptandı. Her ne kadar alerjik deri testi ile nazal smear arasında %25.5 oranında bir ilişki olsada alerjik deri testi ile nazal smear’de saptanan eozinofili arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Sonuç: Alerjik deri testi ve nazal smearde saptanan eozinofili, klinik öykü ile ilişki göstermekle birlikte, bu iki test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Comparison Of Nasal Smear Eosinophilia With Skin Prick Test Positivity In Patients With Allergic Rhinitis

Şanlı A., Eken M., Aydın S., Çelebi Ö., Ateş G.

Objectives: The aim of this study was to compare the usefulness of nasal smear eosinophilia with skin prick test for the diagnosis of allergic rhinitis and to determine the degree of correlation between the tests. Patients and Methods: Forty-one patients (16 males, 25 females; mean age 35.17; range 14 to 56 years) with a clinical history suggestive of nasal allergy and fifteen controls (7 males, 8 females; mean age 27.6; range 16 to 40 years) without any history of allergy were enrolled in this study. Skin sensitivity tests were applied in both groups. Nasal smear was examined by light microscopy. Results: A positive skin test reaction was demonstrated in 73.2% of the study group and 20% of the controls whereas 73.2% of the patients and 13.3% of the controls demonstrated significant nasal smear eosinophilia. There was 25.5% correlation between the skin prick test and nasal smear eosinophilia, although this was not statistically significant. Conclusion: Both the skin prick test and the nasal smear eosinophilia showed correlation with the clinical history but there was no statistically significant correlation between the two tests.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(2):60-63

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale