Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi
 

Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Şanal A., Çerçi U.

Amaç: Kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi ameliyat tekniklerinin ses parametrelerine etkisi prospektif olarak araştırıldı ve karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larenks kanseri nedeniyle S. B. İzmir Eğitim Hastanesi’nde kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi uygulanan, 56 hasta (56 erkek; ort. yaş 59; dağılım 48-71) incelemeye alındı. Hastaların seslerinin subjektif değerlendirilmesinde RBH skorlamasından, aerodinamik değerlendirmesinde maksimum fonasyon süresi (MPT) ölçümünden ve objektif değerlendirmesinde de bilgisayarlı ses analizinden yararlanıldı. Disfoni şiddetinin hesaplanmasında DSI=0.13xMPT+0.0053xF0 (high)-0.26xI (low)-1.18x jitter (%)+12.4] (4) formülü kullanıldı. Bulgular: Hastaların seslerinin subjektif (RBH) değerlendirmesinde, gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Disfoni şiddet endeksi (DSI-dysphonia severity index) skorları arasında da anlamlı fark yoktu. Aritenoidektomi yapılanlar ayrı bir grup olarak incelendiğinde, aynı ameliyat uygulanan hastalar içerisinde aritenoidektominin DSI’yi artırıcı bir etkisinin olmadığı izlendi. Sonuç: Kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi ameliyatlarının sese olan etkilerinin karşılaştırmasında hiçbirinin foniatrik yönden diğerlerine üstün olmadığı kanısına varıldı.

Evaluation Of Dysphonia In Partial Laryngectomy Patients

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Şanal A., Çerçi U.

Objectives: The purpose of this study was to research and compare the affects of cordectomy, frontolateral laryngectomy or cricohyoidopexy techniques over voice parameters prospectively. Patients and Methods: Fifty six larynx cancer patients, (56 males; mean age 59; range 48 to 71 years) whom cordectomy, frontolateral laryngectomy or cricohyoidopexy was applied in S.B. Izmir Training Hospital were included in this study. In the subjective evaluation of the patients voices, RBH scoring, in the aerodynamic evaluation, MPT measurements and in the objective evaluation, computerized voice analysis was used. In calculating the dysphonia severity index (DSI), this formula (DSI=0.13xMPT+0.0053xF0 (high)-0.26xI (low)-1.18x jitter (%)+12.4) was used. Results: In the subjective (RBH) evaluation of voices of these three group of patients and their DSI scores, there wasn’t any statistically differences among them. When arytenoidectomized patients are evaluated as a separate group, this procedure is found not to have a significant impact over DSI. Conclusion: From phoniatric point of view, there wasn’t any difference of cordectomy, frontolateral laryngectomy or cricohyoidopexy techniques over voice.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(2):54-59

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale