Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Mandibula Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu
 

Mandibula Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu

Cansız H., İnci E., Güçlü E., Hızlı C.

Anevrizmal kemik kisti (AKK), daha sık olarak uzun kemiklerde ve vertebrada görülen, kraniyofasiyal bölgede ise nadir rastlanan selim bir lezyondur. Dokuz yaşındaki erkek çocukta, sol preauriküler bölgede, düzgün sınırlı, ağrısız, fikse, fluktuasyon ve krepitasyon vermeyen, 3x3 cm boyutunda bir kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde, sol mandibula ramusunda, mandibüler kondile uzanım gösteren, komşuluğundaki korteksi erode etmiş, içerisinde sıvı-sıvı seviyesi bulunan lezyon görüldü. Genel anestezi altında transoral yaklaşımla kitleye total küretaj uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu anevrizmal kemik kisti tanısı kondu. Hastanın dört yıllık izleminde lokal nüks veya komplikasyona rastlanmadı.

Aneurysmal Bone Cyst Of The Mandible: A Case Report

Cansız H., İnci E., Güçlü E., Hızlı C.

Aneurysmal bone cyst is a benign lesion that is more commonly seen in long bones and the vertebra. Its occurrence in the craniofacial region is rare. A nine-year-old boy presented with a well-demarcated, painless, fixed mass, 3x3 cm in size, in the left preauricular region, with no fluctuation or crepitation. Computed tomography showed a lesion in the left mandibular ramus with a fluid-fluid level, extending to the mandibular condyle, with erosion to the adjacent cortex. Total curettage was performed via a transoral approach under general anesthesia. Histopathologic diagnosis was made as an aneurysmal bone cyst. No recurrence or complication were seen during a follow-up period of four years.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):140-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale