Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Bilg. Tomografi SanalLarengoskopi:LarenksKanserinde OtolarengolojikMuayene IleRadyolojik Değerlendirmnn Karşılaştrms
 

Bilg. Tomografi SanalLarengoskopi:LarenksKanserinde OtolarengolojikMuayene IleRadyolojik Değerlendirmnn Karşılaştrms

Özdem C., Aygenç E., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K., Oto A., Fırat M.M.

Amaç: Larengeal tümörlü hastalarda, endolarengeal lezyon tayininde bilgisayarlı tomografi (BT) sanal larengoskopinin etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larengeal kanserli 21 hastada kontrastlı aksiyel BT kesitlerinden sanal larengoskopi görüntüleri elde edildi. Hastaların rijit teleskopik videolarengoskopik muayene bulguları ve sanal larengoskopi bulguları ameliyat kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Dil kökü, priform sinüs, ariepiglottik bant ve aritenoid seviyelerindeki lezyonlar her iki yöntemle de güvenilir bir şekilde gösterilebildi. Ventriküler bant, ventriküler kavite ve anterior komissür seviyelerindeki lezyonlar için her iki yöntem de güvenilir değildi. Subglottik bölge ve vokal kordlarda sanal larengoskopinin lezyon tayini daha güvenilir bulundu. Sonuç: Sanal larengoskopi endolarengeal yüzeylerin görüntülenmesinde ve tümör yayılımının saptanmasında invaziv olmayan ve güvenilir bir yöntemdir. Larenks kanserli hastalarda cerrahi öncesi evreleme ve uygun cerrahi tekniğin seçiminde yararlı olabilir.

ComptdTomgrphy VirtualLaryngoscopy: ComparisonBetwn RadilgcalAndOtolaryngological EvaluationsForLaryngealCarcinoma

Özdem C., Aygenç E., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K., Oto A., Fırat M.M.

Objectives: We evaluated the utility of computed tomography virtual laryngoscopy (CTVL) in identifying endolaryngeal lesions in laryngeal tumors. Patients and Methods: Virtual laryngoscopic images were obtained from axial CT scans of 21 patients with known laryngeal carcinoma. Findings from rigid telescopic videolaryngoscopy (RTV) and CTVL images were evaluated and compared with reference to operative records. Results: Lesions localized in the base of the tongue, pyriform sinus, aryepiglottic folds, and arytenoids were well visualized by both RTV and CTVL. The two techniques were not found effective in identifying lesions of the ventricular bands, ventricular cavities, and the anterior commissure. Virtual laryngoscopy was superior to RTV in the visualization of the subglottic area and vocal cords. Conclusion: Virtual laryngoscopy is a noninvasive and reliable technique that provides visualization of endolaryngeal surfaces and tumor extension. It may be beneficial in staging larynx carcinoma and planning the most appropriate surgical procedure

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):97-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale