Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Koklear Implantasyonun Ses Gelişimi Üzerine Etkisi
 

Koklear Implantasyonun Ses Gelişimi Üzerine Etkisi

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Çerçi U.

Amaç: Koklear implantasyon yapılmış prelingual işitme kayıplı çocuklarda implantasyonun ses gelişimi üzerine olan etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Koklear implantasyon yapılmış 60 prelingual çocuk (28 kız, 32 erkek; ort. yaş 68 ay, dağılım 37-128 ay) çalışmaya alındı. Tüm olguların birinci ses analizi ilk fittingden en az altı, en çok 21 ay sonra; ikinci ses analizi ise ilk ölçümden altı ay sonra yapıldı. Olgular ayıca, dört yaş altı ve dört yaş üstü olarak iki grupta ve, fundamental frekans (F0), birinci formant (F1), ikinci formant (F2) değerlerindeki değişimi izlemek amacıyla, 18 aydan az ve 18 aydan uzun süre implant kullananlar olarak iki grupta değerlendirildi. Kontrol grubu olarak, konuşma ve dil gelişimi normal olan 47 çocuk (22 kız, 25 erkek ort. yaş 62 ay, dağılım 38-118 ay) alındı. Tüm olgularda /a/ sesinin F0, F1 ve F2 formantları saptandı. Bulgular: Hasta grubunda F0 ve F2 değerleri açısından ilk ve altı ay sonraki ölçümler arasında anlamlı fark bulunsa da, F1 değerleri açısından anlamlı fark yoktu. Dört yaş altı hastalar ile aynı yaştaki kontroller arasında F0, F1 ve F2 açısından anlamlı fark bulunmadı. Dört yaş üstü hastalarla aynı yaştaki kontroller arasında F0 ve F1 açısından anlamlı fark vardı, ancak F2 değerleri açısından fark bulunmadı. En az 18 aydır implant taşıyan hastalarda F0, F1 ve F2 değerlerinin normal değerlere, koklear implantı daha az süre taşıyan gruba göre daha çok yaklaştığı görüldü; ancak, bu yakınlaşma anlamlı değildi. Sonuç: Çalışmamız, implantasyonun olabildiğince erken yapılmasının ve implant kullanım süresinin ses, konuşma ve dil gelişimi açısından önemini ortaya koymaktadır.

The Effect Of Cochlear Implantation On Voice Development

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Çerçi U.

Objectives: The effect of cochlear implantation on voice development in prelingually deaf children was investigated. Patients and Methods: The study included 60 prelingually deaf children (28 girls, 32 boys; mean age 68 months; range 37 to 128 months) who underwent cochlear implantation. Voice analyses were made between 6 to 21 months after the first fitting and six months after the baseline. The patients were divided into two groups (i) according to age (younger or older than 48 months) and (ii) to the duration of implant use (more or less than 18 months) to observe the changes in fundamental frequency (F0), and two formant frequencies (F1 and F2). Forty-seven children (22 girls, 25 boys; mean age 62 months; range 38 to 118 months) with normal speech and language development comprised the control group. In all the cases, F0, F1, and F2 values of the vowel /a/ were studied. Results: In the patient group, F0 and F2 values significantly differed between the first and second voice analyses, whereas the change in F1 values was insignificant. No significant differences were found in terms of F0, F1 and F2 values between the patients younger than 48 months and age-matched controls; however, F0 and F1 values significantly differed in those older than 48 months while F2 values remained insignificant. Albeit statistically insignificant, F0, F1, and F2 values approximated normal levels in children in whom the duration of implant use exceeded 18 months. Conclusion: Our study confirms that early cochlear implantation and longer implant use result in improved development of voice, speech, and language.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):112-121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale