Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Komposit Çokkırıklı Osteoperiostal Flep Ile Mastoid Kavite Obliterasyonu Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonu: Ön Çalışma
 

Komposit Çokkırıklı Osteoperiostal Flep Ile Mastoid Kavite Obliterasyonu Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonu: Ön Çalışma

Uçar C.

Amaç: Açık kavite mastoidektomi uygulandığında bazı kavite sorunları ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, mastoid kavite obliterasyonu ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu için, kendi geliştirdiğimiz inferior pediküllü kompozit çokkırıklı osteoperiostal flebi kullanarak açık kavite sorunlarını gidermeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: Kolesteatomlu kronik otitis media tanısıyla radikal mastoidektomi uygulanan dört hastaya (2 kadın, 2 erkek; ort. yaş 34; dağılım 31-38) mastoid kavite obliterasyonu ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu için kompozit çokkırıklı osteoperiostal flep kullanıldı. Ayrıca hastalarda estetik kaygıya neden olmamak için hastaların dördüne de küçük bir meatoplasti uygulandı. Hastalar en az iki yıl takip edildi. Bulgular: Hastalarda oluşturduğumuz yeni dış kulak yolu epitelizasyonu iki ay içinde tamamlandı. Hastaların hiçbirinde kolesteatom, granülasyon ve osteit rekürrensi görülmedi. Ameliyat sonrası temporal kemik tomografilerinde mastoid kaviteyi dolduran yeni kemik oluşumu saptandı. Sonuç: Mastoid kavite obliterasyonu ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonunda kullandığımız, kompozit çokkırıklı osteoperiostal flebin altında gelişen neoosteogenesis ile dış kulak yolu anatomisine yakın bir kavite elde edildi.

ExternlAudtry CanalReconstrctn AndMastd CavityObliteratnWithCompste Multi-FracturedOsteoperiostl Flap: APrelimnryStdy

Uçar C.

Objectives: Open cavity mastoidectomy techniques cause some cavity problems. We used inferior pedicled composite multi-fractured osteoperiosteal flap which is our original surgical approach to obliterate the mastoid cavity and reconstruct the external auditory canal (EAC) to prevent the open cavity problems. Patients and Methods: Composite multi-fractured osteoperiosteal flap was used to obliterate the mastoid cavity and reconstruct the EAC in four patients (2 females, 2 males; mean age 34; range 31 to 38 years) who previously underwent radical mastoidectomy to treat the chronic otitis media with cholesteatoma. Small meatoplasty was applied in all 4 patients to relive their aesthetical concerns. All our patients were followed up for two years. Results: The epitelization of the new EAC in our patients was complete at the end of the second month. Cholesteatoma, granulation, and recurrence of osteitis didn’t occur in any of the 4 patients. We detected the new bone formation filling the mastoid cavity in the the postoperative temporal bone CT scanning images. Conclusion: We had an almost natural EAC which owed its existence to the neo-osteogenesis that grows behind the composite multi-fractured osteoperiosteal flap which we use to obliterate the mastoid cavity and to reconstruct the EAC.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):127-131

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale