Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Orta Kulakta Aberan Internal Karotid Arter: Olgu Sunumu
 

Orta Kulakta Aberan Internal Karotid Arter: Olgu Sunumu

Kirazlı T., Midilli R., Akyıldız S., Savaş R.

Orta kulakta aberan karotid arter nadir bir anomalidir. Tanıda klinik ve radyolojik yanılma sonucu yapılan cerrahi girişimler bu hastalarda ölümcül olabilmektedir. On aydır sol kulakta işitme azlığı yakınmasıyla başvuran 23 yaşındaki kadın hastanın otoskopik bakısında sol kulakta timpan zar intakttı ve anteroinferior kadranda nabızla senkronize pulsasyon izlendi. Tonal odyometride sol kulakta, özellikle pes frekanslarda daha belirgin olmak üzere mikst tip işitme kaybı vardı. Bilgisayarlı tomografide internal karotid arterin kokleanın lateralinde ve superiorunda orta kulağa uzanım gösterdiği belirlendi. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve MR-anjiyo incelemelerinde sol internal karotid arterin kokleaya yakın bölgede, sola doğru kıvrım gösterdiği ve bu bölgede dolum defekti olduğu görüldü. Orta kulakta sol internal karotid arter kalibresi sağa oranla daha küçüktü ve solda arterin proksimali normalden daha inceydi. Hastaya aberan karotid arter tanısı kondu.

Aberrant Internal Carotid Artery In The Middle Ear: A Case Report

Kirazlı T., Midilli R., Akyıldız S., Savaş R.

Aberrant course of the internal carotid artery within the middle ear is a rare condition. Surgical interventions following clinical or radiological misinterpretations may lead to fatal complications. A 23-year-old female patient presented with a hearing impairment of 10-month duration. On otoscopic examination, the left tympanic membrane was intact, but there was a pulsatile lesion in the tympanic cavity, synchronous with the heartbeats. Pure-tone audiometric examination of the left ear showed a unilateral mixed hearing loss, especially in low frequencies. Computed tomography showed protrusion of the internal carotid artery into the middle ear from the lateral and superior aspects of the cochlea. Magnetic resonance imaging and MR-angiography showed a left-sided deviation of the left internal carotid artery near the cochlea, associated with a filling defect. The caliber of the left internal carotid artery was narrower than the right one in the middle ear, and its proximal part was thinner. A diagnosis of aberrant internal carotid artery was made.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):135-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale