Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Transkanal Kelebek Kartilaj Timpanoplasti
 

Transkanal Kelebek Kartilaj Timpanoplasti

Karakullukçu B., Acıoğlu E., Pamukçu M.

Amaç: Transkanal kelebek kartilaj timpanoplasti tekniğiyle ameliyat edilen erişkin hastaların uzun dönem sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media nedeniyle 11 erişkin hastaya (7 erkek, 4 kadın; ort. yaş 30; dağılım 21-45) lokal veya genel anestezi altında transkanal kelebek kartilaj timpanoplasti ameliyatı uygulandı. Hastalardaki perforasyonun çapı 2-6 mm arasında değişmekteydi. Ortalama takip süresi 9.5 ay idi. Bulgular: Takip süresi sonunda perforasyonun 10 hastada (%90.9) kapandığı gözlendi. Bir hastada ikinci ayda yapılan kontrolde yeniden perforasyon görüldü. On hastada ameliyat öncesi ve sonrası yapılan odyolojik değerlendirmede ortalama hava-kemik yolu açıklığı sırasıyla 18 dB ve 6.5 dB bulundu. Sonuç: Minimal işitme kaybıyla beraber olan santral küçük perforasyonların tamirinde kelebek kartilaj timpanoplasti tekniğinin çok etkili olduğu görüldü.

Transcanal Butterfly Cartilage Tympanoplasty

Karakullukçu B., Acıoğlu E., Pamukçu M.

Objectives: This study evaluated the long-term results of transcanal butterfly cartilage tympanoplasty technique in adult patients. Patients and Methods: Transcanal butterfly cartilage tympanoplasty was performed in 11 adult patients (7 males, 4 females; mean age 30 years; range 21 to 45 years) with chronic otitis media. The operations were performed under general or local anesthesia. Perforation diameters ranged from 2 to 6 mm. The mean follow-up period was 9.5 months. Results: At the end of the follow-up period, perforations closed in 10 patients (90.9%). In one patient, reperforation occurred in the second month. The mean preoperative and postoperative air-bone gaps obtained in 10 patients were 18 dB and 6.5 dB, respectively. Conclusion: Butterfly cartilage tympanoplasty technique was very effective to close central, small tympanic membrane perforations associated with minimal hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):160-163

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale