Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Sağırlar Okulunda Etyolojiye Yönelik Bir Çalışma Ve Radyolojik Bulgular
 

Sağırlar Okulunda Etyolojiye Yönelik Bir Çalışma Ve Radyolojik Bulgular

Ketenci İ., Külahlı İ., Canöz K., Coşkun A., Şentürk M.

Amaç: Bu çalışmada sağırlar okulunda eğitim gören öğrencilerde sensörinöral işitme kayıplarının nedenleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Sağırlar okulunda kayıtlı 91 öğrenci (34 kız, 57 erkek; ort. yaş 10.6; dağılım 7-20) değerlendirildi ve aile ağaçları incelendi. Bütün öğrencilerin kulak burun boğaz, göz ve sistemik muayeneleri ile odyolojik ve radyolojik tetkikleri yapıldı. Bulgular: Sensörinöral işitme kaybı olguların %32.9’unda genetik nedenliydi. Öğrencilerin %31.9’unda işitme kaybı nedeni bulunamadı. Genetik nedenli olmayan sensörinöral işitme kayıplarının büyük bölümünde etyoloji enfeksiyon hastalıkları (%38.3) iken, genetik nedenli işitme kayıplarının %26.3’ünde akraba evliliği söz konusuydu. Sonuç: Enfeksiyon hastalıkları ve akraba evliliklerine bağlı sensörinöral işitme kayıpları önlenebilir durumlardır. Bu iki durum kontrol altına alınabilirse, sensörinöral işitme kayıplarının sıklığında düşme kaçınılmazdır.

An Etiological Study In A School For The Deaf And Radiological Findings

Ketenci İ., Külahlı İ., Canöz K., Coşkun A., Şentürk M.

Objectives: The causes of sensorineural hearing loss were assessed in a population of students in a school for the deaf. Patients and Methods: Ninety-one students (34 girls, 57 boys; mean age 10.6 years; range 7 to 20 years) from a school for the deaf were evaluated together with their their family tree. Otolaryngologic, ophthalmologic, and systemic physical examinations and audiologic and radiologic investigations were performed. Results: Sensorineural hearing loss was of genetic origin in 32.9% of the students. No etiologic factor could be determined in 31.9% of the cases. Infectious diseases (38.3%) and consanguinity (26.3%) were found as the most common etiologic factors in nongenetic and genetic sensorineural hearing losses, respectively. Conclusion: Sensorineural hearing losses due to infectious diseases and consanguineous marriages are preventable conditions. The incidence of sensorineural hearing losses will decline if these two conditions are controlled.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):173-177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale