Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » ObstrktfUyku ApnsOlan Hastld İkiEndskpk MuaynYöntemnnKarşltrlms:MüllerManevrası VeUyku SırasndFiberoptikFarengoskopi
 

ObstrktfUyku ApnsOlan Hastld İkiEndskpk MuaynYöntemnnKarşltrlms:MüllerManevrası VeUyku SırasndFiberoptikFarengoskopi

Öğretmenoğlu O., Yücel Ö. T., Önerci T. M., Süslü A. E.

Amaç: Bu çalışmada, obstrüktif uyku apnesi olan hastaların üst havayollarındaki daralma bölgelerini tespit etmek için kullanılan endoskopik muayene yöntemlerinden olan Müller manevrası (MM) ile uyku sırasında fiberoptik farengoskopi uygulaması karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Horlama veya obstrüktif uyku apnesi nedeniyle uvulopalatofarengoplasti (UPPP) yapılan 28 hasta (23 erkek, 5 kadın; ort. yaş 44.6; dağılım 28-59) çalışmaya alındı. Tüm hastalarda obstrüksiyon, yumuşak damak ve dil kökü seviyelerinde hem uyanıklıkta hem de uyku sırasında incelenerek derecelendirildi. Hastalara MM oturur ve yatar pozisyonlarda uygulandı; buna ek olarak, tüm hastalara ameliyathanede anestezi indüksiyonu sırasında fiberoptik farengoskopi yapıldı. İki uygulamanın sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Pozisyon değişikliği MM sonuçlarında anlamlı değişikliğe yol açmadı. İki yöntem arasında ileri derecede uyumsuzluk olduğu görüldü. Anestezi indüksiyonu sırasındaki fiberoptik farengoskopik incelemede, MM’ye göre özellikle yumuşak damak seviyesinde daha fazla obstrüksiyon saptandı. Sonuç: Obstrüksiyonun MM ile olduğundan daha düşük derecede değerlendirilebileceği düşünüldü.

ComprsnOfTwo EndscpcExamintnMethods,TheMullerManeuverAndFibrptc PhryngscpyDuringSleep, İnPatientsWith ObstrctvSleepApnea

Öğretmenoğlu O., Yücel Ö. T., Önerci T. M., Süslü A. E.

Objectives: This study was designed to compare two endoscopic examination methods, the Muller maneuver (MM) and the fiberoptic pharyngoscopy during sleep, both of which are used to detect obstructed segments in patients with obstructive sleep apnea. Patients and Methods: The study included 28 patients (23 males, 5 females; mean age 44.6 years; range 28 to 59 years) who underwent uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) for snoring or obstructive sleep apnea. Obstruction was examined both at the level of soft palate and tongue base while the patients were awake and asleep and was scored. The Muller maneuver was performed in the sitting and supine positions. In addition, fiberoptic pharyngoscopy was performed right after induction of anesthesia. The results of the two methods were compared. Results: Changes in body position were not associated with significant differences in the results of MM. The two methods were found to be highly discordant, in that a greater degree of obstruction was noted especially at the level of the soft palate by fiberoptic pharyngoscopy. Conclusion: It was concluded that the degree of obstruction might be underestimated by MM.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):200-204

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale