Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Çocukluk Çağının Periferal Vestibüler Hastalıkları:Üç Olgu Sunumu
 

Çocukluk Çağının Periferal Vestibüler Hastalıkları:Üç Olgu Sunumu

Özlüoğlu L. N., Özgirgin O.N., Tarhan E., Akdoğan M.V.

Vertigo çocukluk çağında nadir olarak karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Çocukluk çağında görülen vertigonun etyolojisi yetişkinlere göre farklılıklar göstermektedir. Hem merkezi hem de periferik nedenler çocuklarda vertigoya neden olabilmektedir. Çocukluk vertigolarında ayrıntılı öykü alınması, fizik muayene, odyometrik inceleme ve vestibüler fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Bu yazıda, çocukluk çağında vestibüler nörit tanısı konan bir hasta ve benign paroksismal pozisyonel vertigo tanısı konan iki hasta, tanı yöntemleri ve tedavi sonuçlarıyla birlikte sunuldu. Hastaların yaşları 10-14 arasında değişmekteydi. Vestibüler nörit tanısı konan olguya vestibüler rehabilitasyon uygulanırken, benign paroksismal pozisyonel vertigo tanısı konan iki hastaya kanalit repozisyon manevrası uygulandı. Üç olguda da semptomların tamamen kaybolduğu izlendi.

Childhood Peripheral Vestibular Disorders: A Report Of Three Cases

Özlüoğlu L. N., Özgirgin O.N., Tarhan E., Akdoğan M.V.

Vertigo is uncommon in childhood. Its etiology is different from that of adults. Both central and peripheral disorders may give rise to vertigo symptoms in pediatric patients. The evaluation of vertigo in children requires a detailed history taking, clinical examination, audiometric assessment, and vestibular function tests. We present three pediatric patients with vertigo symptoms, together with treatment methods and results of treatment. Their ages ranged from 10 to 14 years. The diagnoses were vestibular neuritis in one patient, and benign paroxismal positional vertigo in two patients. Treatment was comprised of vestibular rehabilitation for vestibular neuritis, and canalith repositioning maneuver for benign paroxismal positional vertigo. All the patients benefited well from the procedures applied.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):227-231

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale