Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » İnsan Temporal Kemik Laboratuvarı Prosedürleri:Genel Bir Bakış
 

İnsan Temporal Kemik Laboratuvarı Prosedürleri:Genel Bir Bakış

Cüreoğlu S., Paparella M.M., Oktay M.F., Schachern P.A.

İnsan kulağındaki yapılar genellikle yaşam boyunca ''erişilemez'' özellikte olup, altta yatan hastalıklara ait patolojik değişikliklerin incelenebilmesi postmortem çalışmalarla mümkün olabilmektedir. İnsan temporal kemik (İTK) laboratuvarları bu açıdan eşsiz bir materyal kaynağı sunarlar. Bu laboratuvarlar, temporal kemik kesitlerindeki histolojik bulgularla hastanın ölmeden önceki kulak patolojisinin karşılaştırılmasına, hastalıklı olguları diğer olgularla karşılaştırmaya ve elde edilen bilgilerin diğer laboratuvarlarla paylaşılmasına olanak verir. Bu makalede insan temporal kemik laboratuvarlarının işlevinin tanıtılması amaçlandı ve yapılan histopatolojik işlemlerin ayrıntılı analiziyle birlikte bu laboratuvarlar hakkında genel bir bakış açısı sunuldu.

A General Review On The Procedures İn A Human Temporal Bone Laboratory

Cüreoğlu S., Paparella M.M., Oktay M.F., Schachern P.A.

Structures of the human ear are usually inaccessible during life for examination of pathologic changes of the underlying disease, which is only possible with postmortem studies of the human temporal bone. Hence, human temporal bone laboratories serve as a unique source of material for research in this respect. They enable comparison between histologic findings of temporal bone sections and the ear pathologies documented prior to death, as well as comparison of diseased ears with any selected temporal bone specimens, both of which provide invaluable knowledge to be shared among researchers and other laboratories. This article aims to provide insight into the functions of temporal bone laboratories and to familiarize the reader with histopathologic studies conducted therein.

KBB İhtisas Dergisi 2005;16(5):235-240

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale