Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Temporomandibüler Eklem Hastalıklarında Kulakla İlgili Semptomlar
 

Temporomandibüler Eklem Hastalıklarında Kulakla İlgili Semptomlar

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay H.C.

Amaç: Bu çalışmada, temporomandibüler eklem hastalığı olan olgularda kulağa ait semptomlar araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya temporomandibüler eklem hastalığı olan 44 olgu (26 kadın, 18 erkek; ort. yaş 36±10.7; dağılım 21-58) alındı. Hastalara daha önceden hazırlanmış bir anket formu uygulanarak kulakla ilgili semptomların varlığı araştırıldı. Bulgular: On bir hastada iki taraflı temporomandibüler eklem hastalığı vardı. Kulakla ilgili yakınmalar şunlardı: 21 hastada (%47.7) çene hareketleriyle kulakta klik sesi duyulması, 15’ünde (%34.1) baş ağrısı, 14’ünde çene hareketleriyle kulak ağrısı (%31.8), sekizinde (%18.2) kulak çınlaması, altısında (%13.6) kulakta dolgunluk hissi, altısında (%13.6) baş dönmesi veya sersemlik, üçünde (%6.8) işitme kaybı. Saf-ses odyometride bir hastada sağ kulakta 28 dB, sol kulakta 30 dB olmak üzere sensörinöral işitme kaybı saptandı. Sonuç: Bulgularımız, temporomandibüler eklem hastalığında kulak hastalıklarına ait semptomların sık görülebileceğini göstermektedir. Kulak hastalıklarıyla ilgili semptomların varlığında temporomandibüler eklem hastalığı da araştırılmalıdır.

Ear Symptoms Accompanying Temporomandibular Joint Diseases

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay H.C.

Objectives: We investigated symptoms of otologic diseases in patients with temporomandibular joint diseases. Patients and Methods: The study included 44 patients (26 females, 18 males; mean age 36±10.7 years; range 21 to 58 years) with temporomandibular joint disease. A questionnaire was administered to the patients to inquire into otological symptoms accompanying temporomandibular joint disease. Results: Temporomandibular joint disease was bilateral in 11 patients. Accompanying otological symptoms were as follows: click voice with jaw movements (n=21; 47.7%), headache (n=15; 34.1%), pain in the ear with jaw movements (n=14; 31.8%), tinnitus (n=8; 18.2%), fullness in the ear (n=6; 13.6%), vertigo or dizziness (n=6; 13.6%), and hearing loss (n=3; 6.8%). Pure-tone audiometry revealed sensorineural hearing loss in one patient, being 28 dB on the right and 30 dB on the left. Conclusion: Our findings suggest that otologic symptoms may accompany temporomandibular joint diseases, requiring that patients presenting with otologic symptoms must be investigated for temporomandibular joint diseases.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):205-208

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale