Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Guinea Pigde Propilen Glikol İle Oluşturulan Otitis Mediada Sistemik Prednisolonun Etkisi
 

Guinea Pigde Propilen Glikol İle Oluşturulan Otitis Mediada Sistemik Prednisolonun Etkisi

Kayhan F. T., Algün Z.

Amaç: Bu çalışmada guinea pig orta kulağında propilen glikol ile oluşturulan otitis mediada sistemik prednisolonun etkisi histopatolojik olarak araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunda sistemik prednisolon (10 mg, İM, tek doz) uygulanan 10 adet erişkin guinea pigin her iki ortakulağına tek doz, 0.2 ml %60 propilen glikol verildi. Kontrol grubundaki 10 guinea pigin sol kulaklarına tek doz 0.2 ml %60 propilen glikol, sağ kulaklarına tek doz 0.2 ml saline uygulandı. Propilen glikol uygulamasından dört hafta sonra hayvanların yaşamı sonlandırıldı. Çıkarılan temporal kemikler histopatolojik inceleme için hazırlandı. Parafine gömülen örneklerden horizontal planda yedi mikronluk kesitler alındı. Her beş kesitten biri hemotoksilen-eosin ile boyanıp, ışık mikroskobu ile incelendi. Bulgular: Kontrol grubunda saline uygulanan kulaklarda patolojik değişiklikler görülmezken, propilen glikol uygulanan dokuz kulağın altısında (%66) otitis media gelişti. Prednisolon grubunda ise 16 kulağın sadece birinde (%6) otitis media ve kolesteatoma gelişimi gözlendi. Bu fark anlamlı bulundu. Sonuç: Sonuçlarımız, guinea pig kulağında propilen glikol ile oluşturulan otitis medianın sistemik prednisolon tedavisiyle önlenebileceğini göstermiştir.

The Effect Of Systemic Prednisolone On Propylene Glycol-İnduced Otitis Media İn Guinea Pig

Kayhan F. T., Algün Z.

Objectives: In this histopathologic study, we investigated the effect of systemic prednisolone on propylene glycol-induced otitis media in guinea pig ear. Materials and Methods: Ten adult guinea pigs received systemic prednisolone (10 mg, IM, single dose) together with a single application of 60% propylene glycol (0.2 ml, per ear) to both middle ears. Ten control guinea pigs were given a single application of 60% propylene glycol (0.2 ml) in the left ear, and a single application of saline (0.2 ml) in the right ear. Four weeks later, the animals were sacrificed and temporal bones were removed and prepared for histological evaluation. Paraffin-embedded specimens were horizontally sectioned at 7 microns. One of each five sections was stained with hematoxylin and eosin, and studied under light microscopy. Results: In the control group, otitis media developed in six of nine propylene glycol-administered ears (66%), whereas all saline-treated ears remained intact. In the prednisolone group, only one (6%) of 16 ears developed otitis media and cholesteatoma. The difference was statistically significant. Conclusion: Our results suggest that systemic prednisolone has a potent effect to prevent propylene glycol-induced otitis media in guinea pig ears.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):214-220

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale