Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Tiroid Tümörüne Benzeyen Trakeal Adenoid Kistik Karsinom
 

Tiroid Tümörüne Benzeyen Trakeal Adenoid Kistik Karsinom

Bahadır O., İmamoğlu M., Korkmaz Ö., Çobanoğlu Ü.

Trakeanın primer tümörleri nadirdir. Adenoid kistik karsinom, trakeanın malign tümörleri içinde ikinci sıklıkta görülür ve semptomları nonspesifiktir. Altmış altı yaşında kadın hasta iki haftalık ilerleyici dispne ve öksürük yakınmasıyla başvurdu. Hastanın dört yıldır birçok kez astım tedavisi gördüğü öğrenildi. Fizik muayenede, tiroid bezinde büyük, sert, multi-lobule, hassas olmayan kitle saptandı. İndirekt larengoskopik muayenede, subglottik havayolunun önde daraldığı görüldü. Direkt servikal grafide trakea hava sütununda daralma vardı. Acil trakeotomi açıldı ve kitleden biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme sonucu adenoid kistik karsinom olarak değerlendirildi. Bu durumda kitlenin trakeadan kaynaklandığı ve tiroid bezine yayıldığı düşünüldü. Uygulanan tıbbi tedaviye karşın hasta dördüncü ayda kaybedildi.

Tracheal Adenoid Cystic Carcinoma Presenting As A Thyroid Tumor

Bahadır O., İmamoğlu M., Korkmaz Ö., Çobanoğlu Ü.

Primary tumors of the trachea are rare. Adenoid cystic carcinoma is the second most common tracheal malignancy and its symptoms are nonspecific. A 66-year-old woman presented with complaints of progressive dyspnea and cough of a two-week duration. She had received asthmatic treatment many times for the past four years. Physical examination revealed a large, firm, nontender, multilobular mass in the thyroid gland. Indirect laryngoscopic examination showed subglottic stenosis. On a plain cervical radiograph, there was narrowing of the tracheal lumen. Emergent tracheotomy was performed and a biopsy was taken from the mass. Histopathologic examination revealed adenoid cystic carcinoma, suggesting a thyroid mass with a tracheal origin. Despite medical treatment, the patient died in the fourth month.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):224-226

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale