Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Larengotrakeoplasti İçin OtojenKartilaj GreftlerininKullanımı:İki TekniğinVe İkiTürGreftin KarşılaşırldğDeneyselÇalşm
 

Larengotrakeoplasti İçin OtojenKartilaj GreftlerininKullanımı:İki TekniğinVe İkiTürGreftin KarşılaşırldğDeneyselÇalşm

Naguıb M.B., Badr-Eldın M., Iskender N., Hassan İ.

Amaç: Bu deneysel çalışmada, anterior veya posterior greft yerleştirme teknikleriyle, otojen olarak aurikula ve kostal kıkırdaktan elde edilen greftler kullanılarak uygulanan larengotrakeoplasti sonuçları karşılaştırıldı. Çalışma Planı: Çalışmada ağırlıkları 12-15 kg arasında değişen, her iki cinsiyetten seçilen 20 sağlıklı köpek kullanıldı. Hayvanlar eşit sayıda oluşturulan A ve B gruplarına ayrıldı. Grup A’da kostal kartilaj grefti, grup B’de auriküler kartilaj grefti kullanıldı. İki grupta da larenksin anterior ve posterior duvarları vertikal olarak ayrıldı ve kartilaj greftler buraya dikildi. Bulgular: Larenks örneklerinin mikroskobik incelemesinde, grup B’de (%40, grup A %20) ve posteriora yerleştirilen greftlerde (%50, anterior %10) daha yüksek oranda yer değiştirme gözlendi (p<0.05). Auriküler kartilajlar kostal kartilaja göre daha fazla rezorpsiyon ve dejenerasyon gösterdi. Grup B’de %30 oranında ve anteriora yerleştirilen greftlerde iki kat fazla olmak üzere ciddi ve tam rezorpsiyon görüldü. Grup A’da ise rezorpsiyon gelişmedi. Sonuç: Auriküler kartilaj greftlerinin kullanımı ve bunların posteriora yerleştirilmesi greftte belirgin olarak daha fazla yer değiştirmeyle sonuçlanmaktadır.

ExperimentlAutogens CartilaginsGraftsForLaryngotracheoplasty: AComparsn OfTwoTechniques AndTwoDifferent TypesOfGrafts

Naguıb M.B., Badr-Eldın M., Iskender N., Hassan İ.

Objectives: This experimental work was performed to compare the results of laryngotracheoplasty with the use of autogenous cartilaginous grafts harvested either from the auricula or costal cartilage using two techniques, anterior or posterior graft placement. Study Design: This study was carried out in 20 healthy dogs of both sexes and varying ages, weighing about 12-15 kg. The animals were divided into two groups (A and B), equal in number. We used costal cartilage grafts in group A, and auricular cartilage grafts in group B. The anterior and posterior laryngeal walls were vertically divided and the cartilage grafts were sutured in place. Results: Microscopic examination of laryngeal specimens showed a higher rate of graft displacement in group B (40% vs 20%) and in those placed posteriorly (50% vs 10%) (p<0.05). Auricular cartilages showed more resorption and degeneration than costal cartilages. Severe to complete resorption was detected in 30% in group B, which was twice as much in anteriorly placed grafts, whereas no resorption occurred in group A. Conclusion: The use of auricular grafts and posterior placement was significantly associated with more graft displacement.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(6):246-250

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale