Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » KartilajPerikondriyal KompozitGreft Ve TemporalFasya GreftTimpanoplastilerinde İşitme Ve İyileşme SonuçlarnnKarşılştrlms
 

KartilajPerikondriyal KompozitGreft Ve TemporalFasya GreftTimpanoplastilerinde İşitme Ve İyileşme SonuçlarnnKarşılştrlms

Şapçı T., Karavuş A., Almaç S., Mercangöz E., Usta C., Evcimik F.

Amaç: Over-underlay tekniğiyle, kartilaj-perikondrium kompozit grefti kullanılarak ameliyat edilen hastaların iyileşme ve işitme sonuçları, temporal kas fasyası kullanılarak ameliyat edilen hastalarla karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media tanısı konan 50 hasta (22 erkek, 28 kadın; ort. yaş 30±14; dağılım 11-63) poliklinik başvuru sırasına göre iki gruba ayrıldı. Bir grubun ameliyatında kartilaj greft, diğer grupta temporal kastan alınan fasya grefti kullanıldı. Tüm hastalar 1, 3, 6 ve 12. aylarda saf ses odyometrisi ve otomikroskobik muayene ile değerlendirildi. Bulgular: Bir yıl sonunda greftin tutma oranı kartilaj grubunda %92, fasya grubunda %85 idi. Birinci yıl sonunda iki grupta da işitme seviyelerinde iyileşme görüldü; ancak, işitme kazanımı ve greftin tutması iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Santral ve subtotal perforasyonlarda işitme kazanımı daha fazla idi. Ayrıca, kartilaj grubunda işitme seviyeleri bir yıl süresince sürekli artış gösterirken, fasya grubunda işitmenin altıncı aydan sonra aynı kaldığı gözlendi. Sonuç: Tip 1 timpanoplastilerde kartilaj-perikondriyum kompozit grefti, işitme kaybı endişesi olmadan kolay uygulanabilen, sonuçları başarılı bir materyaldir.

ComparsnBetwn TympanplstsWith Cartilage-Perichondrm CompstGraftAndTemprlFascia GraftİnTerms OfHearingLevelsAndHealing

Şapçı T., Karavuş A., Almaç S., Mercangöz E., Usta C., Evcimik F.

Objectives: We compared the extent of healing and hearing improvement following tympanoplasties performed with the use of cartilage-perichondrium composite grafts and temporalis muscle fascia grafts. Patients and Methods: Fifty consecutive patients (22 males, 28 females; mean age 30±14 years; range 11 to 63 years) with chronic otitis media were divided into two groups to receive cartilage-perichondrium composite grafts or temporal muscle fascial grafts. All the patients were evaluated by pure-tone audiometry and otomicroscopic examination in the 1st, 3rd, 6th, and 12th months. Results: At the end of the first year, graft survival was 92% in the cartilage group, and 85% in the fascia group. Hearing levels improved at the end of the first year; however, the two groups did not differ significantly in terms of hearing improvement and graft survival. Hearing gains were greater in central and subtotal perforations. In comparison with a steady increase in the cartilage group, hearing levels remained unchanged after the sixth month in the fascia group. Conclusion: Cartilage-perichondrium composite grafts may be easily and safely used in type I tympanoplasties, with successful results including hearing improvement.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(6):255-260

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale