Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Nazal Poliplerin Karyometrik İncelemesi
 

Nazal Poliplerin Karyometrik İncelemesi

Kunt T., Gül E., Yıldırım A., Elagöz Ş., Yıldırım B., Özdemir Ö.

Amaç: Bu çalışmada nazal polip epitel hücrelerinin çekirdek yapıları incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Nazal polipozis nedeniyle ameliyat edilen 35 hastanın kesitleri ve 18 normal mukoza kesiti çalışıldı. Kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı. Doku bölümleri CCD kamera ve Mac OS 9 Karyotype Program of Human Cytogenetics Nomenclature System yardımı ile incelendi. Her bir kesitten 50 epitel hücresi rastgele seçildi ve otomatik karyotip sistemine aktarılarak fotoğraflandı. Çekirdek çapları ölçüldü. Ayrıca, sıra dışı çekirdek yapıları olan düzensiz çekirdek membranı, anafaz köprüsü ve çift çekirdekli hücre oranları incelendi. Veriler nazal polip ve normal mukoza grupları arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Nazal polip epitel hücresi çekirdeği ile normal mukoza çekirdeği arasında çekirdek çapı, çevresi ve hacmi açısından anlamlı farklılık bulundu; bu değişkenlerin hepsi polip grubunda artış gösterdi (p=0.001). Sıra dışı çekirdek yapıları bakımından da iki grup arasında belirgin farklılık vardı (düzensiz çekirdek membranı, p<0.001; anafaz köprüsü, p=0.041; çift çekirdekli hücre, p=0.018). Sonuç: Nazal polip epitel hücresinde çekirdek düzensizliği görülmektedir.

Karyometric Analysis Of Nasal Polyps

Kunt T., Gül E., Yıldırım A., Elagöz Ş., Yıldırım B., Özdemir Ö.

Objectives: Nuclear characteristics of epithelial cells in nasal polyps were analyzed. Patients and Methods: The slides of 35 patients who underwent surgery for nasal polyposis and 18 slides of normal mucosa were examined. The specimens were stained with hematoxylin-eosin. Tissue sections were analyzed by a CCD camera and the Karyotype Program of Human Cytogenetics Nomenclature System on a Macintosh computer (OS 9). Fifty epithelial cells in each slide were randomly selected and transferred to the automated karyotyping system and photographed. The diameters of the nuclei were measured and some peculiar nuclear features were examined, including unsmooth appearance of the nuclear membrane, anaphase-bridge, and binucleation. Results: There were significant differences between nasal polyp and normal mucosa groups in terms of nuclear diameter, perimeter, and volume, with all variables being greater in the nasal polyp group (p=0.001). Unusual nuclear features differed significantly (unsmooth nuclear membrane appearance, p<0.001; anaphase-bridge, p=0.041; binucleation, p=0.018), as well. Conclusion: Epithelial cells of nasal polyps exhibit nuclear instability.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(6):251-254

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale