Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Kraniofasiyal Fibröz Displazili Bir Olguda Nadir Bir Bulgu: Frontoetmoidal Sinüs Mukoseli
 

Kraniofasiyal Fibröz Displazili Bir Olguda Nadir Bir Bulgu: Frontoetmoidal Sinüs Mukoseli

Halefoğlu A.M.

Fibröz displazi, kemiğin medüller boşluğunun fibroosseöz bağ dokusu ile kaplandığı, kemik ekspansiyonu ile karakterize selim bir gelişimsel iskelet sistemi bozukluğudur. Baş ağrısı, sol gözde proptozis ve sol temporal arter üzerinde üfürümü olan 16 yaşındaki erkek hastada, manyetik rezonans görüntüleme ile sol hemikalvarium, kafa tabanı ve yüz kemiklerinde, T1- ve T2-ağırlıklı görüntülerde tipik düşük sinyal yoğunluğunda yaygın kemik hastalığı saptandı. Diğer bir çarpıcı bulgu ise, hem T1- hem de T2-ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal yoğunluğu gösteren frontoetmoidal sinüs mukoselinin varlığı idi. Kemik biyopsisi ve histopatolojik değerlendirme sonucu hastaya fibröz displazi tanısı kondu.

Frontoethmoidal Sinus Mucocele As A Rare Finding İn A Patient With Craniofacial Fibrous Dysplasia

Halefoğlu A.M.

Fibrous dysplasia is a benign developmental skeletal disorder characterized by bony expansion secondary to replacement of the medullary cavity by fibroosseous connective tissue. A 16-year-old male patient underwent magnetic resonance imaging for headache, left proptosis, and a thrill over the left temporal artery. T1- and T2-weighted images showed extensive bone involvement of typical low signal intensity in the left hemicalvarium, skull base, and facial bones. Another striking finding was the presence of a frontoethmoidal sinus mucocele, which demonstrated high signal intensity both on T1- and T2-weighted images. The diagnosis was made as fibrous dysplasia after bone biopsy and histopathological evaluation.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(6):261-265

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale