Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Sulkus vokalis tedavisinde tiroplastinin yeri
 

Sulkus vokalis tedavisinde tiroplastinin yeri

Noyan B., Noyan B., Karadeniz A.

Bu çalışmada sulkus vokalisin düzeltilmesi için tiroplasti ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat sonrası objektif ve subjektif ses değerlendirme sonuçları incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya sulkus vokalis nedeniyle tiroplasti ameliyatı yapılan altı hasta (5 erkek, 1 kadın; ort. yaş 26; dağılım 18-34) alındı. Ses değerlendirmeleri ameliyattan bir hafta önce ve iki ay sonra yapıldı. Hastaların hiçbirine ameliyat sonrası dönemde ses değerlendirmeleri öncesinde ses terapisi uygulanmadı. Ortalama takip süresi 14.8 aydı. Bulgular: Ameliyat öncesi ile karşılaştırıldığında, VHI (voice handicap index) skorlarında anlamlı değişiklik görüldü (p=0.002). Disfoni şiddet indeksi skoru ise, ameliyat öncesine göre anlamlı farklılık göstermedi (p=0.810). Sonuç: Bu çalışmada hastaların seslerinde objektif düzelmeden ziyade subjektif düzelme olduğu görüldü. Bulgularımız, ses hastalarının değerlendirilmesinde başarının sadece objektif ölçütlere dayandırılamayacağını, aynı zamanda subjektif ölçütlerin de göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Tiroit kartilaj/cerrahi; konuşma akustiği; vokal kord/patoloji/cerrahi; ses hastalıkları/cerrahi.

The role of thyroplasty in the management of sulcus vocalis

Noyan B., Noyan B., Karadeniz A.

The results of objective and subjective evaluation of postoperative vocal function were assessed in patients treated with thyroplasty for the correction of sulcus vocalis. Patients and Methods: Six patients (5 males, 1 female; mean age 26 years; range 18 to 34 years) underwent thyroplasty for sulcus vocalis. Voice evaluations were performed one week before and two months after surgery. None of the patients had voice therapy before evaluations in the postoperative period. The mean follow-up period was 14.8 months. Results: Compared to the preoperative values, postoperative voice handicap index scores were significantly different (p=0.002). However, the difference between the dysphonia severity index (DSI) scores were not significant (p=0.810). Conclusion: A subjective rather than an objective improvement was observed in voice. Our results suggest that, in the evaluation of voice patients, therapeutic success should not be based only on objective criteria, but subjective criteria should also be considered.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):13-17

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale