Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Miringotomi sonrası uygulanan topikal N-asetilsistein ciddi otore sebebi midir?
 

Miringotomi sonrası uygulanan topikal N-asetilsistein ciddi otore sebebi midir?

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Evren C., Ateş G.

Akut, deneysel, travmatik timpan membran perforasyonlarının iyileşmesinde N-asetilsistein kullanımının etkileri incelendi. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 20 hayvan (guinea pig) kullanıldı. İntraperitoneal ketamin anestezisi altında, düz otolojik hook yardımıyla timpan membranların posterosuperior kadranlarına insizyonel miringotomi yapıldı. Perforasyonların çapı yaklaşık 2 mm idi. Kobaylar iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (10 hayvan, 20 kulak) 0.1 ml %0.09 NaCl emdirilmiş spongostanlar, çalışma grubuna ise 0.6 mg/0.1 ml N-asetilsistein emdirilmiş sponglar her gün değiştirilerek üç gün boyunca dış kulak yolundan perforasyon üzerine yerleştirildi. Her iki grubun timpan membranları 3, 5, 7 ve 9. günlerde kulak mikroskobu ile değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubundaki perforasyonların tamamının dokuzuncu günde kapandığı izlendi. N-asetilsistein uygulanan grupta perforasyonların ancak %40’ı kapandı, geri kalan kulakların tümünde üçüncü günden itibaren otore izlendi. Sonuç: Timpan membran perforasyonlarının iyileşmesinde N-asetilsistein kullanımı yoğun otore sebebi olabilir. Bu konuyla ilgili histopatolojik incelemeleri de içeren daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.

Does topical N-acetylcysteine application after myringotomy cause severe otorrhea?

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Evren C., Ateş G.

The effect of topical N-acetylcysteine (NAC) application was investigated on the healing of acute experimental tympanic membrane perforations. Materials and Methods: Twenty guinea pigs were used in this study. Under intraperitoneal ketamine anesthesia, incisional myringotomies were performed in the posterosuperior quadrant of the tympanic membranes with a straight otologic hook. The diameter of the perforations was approximately 2 mm. Perforations in both ears were treated with freshly prepared sponges soaked in either 0.1 ml 0.9% NaCl solution (10 control animals) or 0.6 mg/0.1 ml NAC (10 animals) for three consecutive days. All the tympanic membranes were examined by otomicroscopy on the third, fifth, seventh, and ninth days. Results: In the control group, all the perforations were completely closed at the end of nine days. During the same period, only 40% of the perforations were completely closed in the NAC group. The remaining ears exhibited otorrhea by the third day. Conclusion: N-acetylcysteine may cause severe otorrhea in the healing process of tympanic membrane perforations. Further studies including histopathological examinations are required to elucidate this condition.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):22-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale