Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Olfaktör yarıktan kaynaklanan nazal polipozisin tedavisi
 

Olfaktör yarıktan kaynaklanan nazal polipozisin tedavisi

Naguib M.B.

Nazal polipler sıklıkla orta meatustan kaynaklanmasına rağmen, zaman zaman olfaktör yarıktan da köken alabilir. Bu poliplerin temizlenmesi ulaşım zorluğu ve eşlik eden septal deviyasyon nedeniyle zor olabilir. Bu çalışmada, olfaktör yarıktan kaynaklanan nasal poliplerin septoplasti ve endoskopik sinus cerrahisinin birlikte uygulanmasıyla tedavisi sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya olfaktör yarıktan kaynaklanan nasal polip nedeniyle tedavi edilen 12 hasta (4 kadın, 8 erkek; ort. yaş 30.4; dağılım 17-58) alındı. Polipler dört hastada tek taraflı, sekiz hastada iki taraflı idi. Nazal poliplerin endoskopik cerrahiyle çıkarılmasından önce, olfaktör yarığın görüntülenebilmesi ve nazal septumu düzeltmek için septoplasti uygulandı. Takip süresi üç ile altı ay arasında değişmekteydi. Bulgular: Olfaktör yarığın görüntülenmesi sorunsuz gerçekleştirildi. Bu yöntem, nazal poliplerin tüm hastalarda tam olarak çıkarılmasını ve hastaların başlangıçtaki yakınmalarının iyileşmesini sağladı. Sekiz hastada burun tıkanıklığı tamamen geçti. İki taraflı nazal polipozis ve burun mukozasında sarkma olan dört hastada orta derecede rahatlama sağlandı. Sonuç: Olfaktör yarıktan köken alan nazal polipler, daha iyi görüş alanı ve cerrahi manipülasyon için yarıktaki dar alanın septoplasti ile genişletilmesinden sonra nazal endoskopiyle etkili bir şekilde temizlenebilmektedir.

Management of nasal polyposis arising from the olfactory cleft

Naguib M.B.

Although nasal polypi frequently arise from the middle meatus, they may occasionally originate from the olfactory cleft. Removal of these polypi may be difficult because of obscure location and concomitant occurrence of septal deviation. This work describes surgical management of olfactory cleft nasal polypi with a combined approach involving septoplasty and endoscopic sinus surgery. Patients and Methods: The study included 12 patients (4 females, 8 males; mean age 30.4; range 17 to 58 years) who were treated for nasal polypi arising from the olfactory cleft. Polypi were unilateral in four patients and bilateral in eight patients. Endoscopic removal of the nasal polypi required an initial septoplasty to allow visualization of the olfactory cleft and to straighten the nasal septum. The follow-up period ranged from three to six months. Results: Visualization of the olfactory cleft was accomplished without complications. This allowed radical removal of nasal polypi in all the patients with relief of initial symptoms. Total relief of nasal obstruction was achieved in eight patients. Four patients who had sagging nasal mucosa and bilateral nasal polyposis had moderate relief. Conclusions: Nasal polyposis arising from the olfactory cleft can be effectively removed by nasal endoscopy following an initial septoplasty to widen the narrow area at the olfactory cleft for better visualization and manipulation.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):26-29

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale