Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Larenks amiloidozu: Olgu sunumu
 

Larenks amiloidozu: Olgu sunumu

Tulunay Ö., Dursun G., Beton S., Erinç H., Batıkhan H.

Yetmiş beş yaşındaki kadın hasta ses kısıklığı ve boğazının arka bölümünde yabancı cisim duyusu yakınmalarıyla başvurdu. Direkt larengoskopide sol yalancı vokal kordda ve larengeal ventrikülde iki taraflı, sarı, hiperemik kitlelere rastlandı. Her iki gerçek vokal kord hareketliydi. Sol yalancı vokal kord ve larengeal ventrikülden alınan eksizyonel biyopsilerde amiloidoz ile uyumlu ekstraselüler, insolubl fibriler protein birikimleri saptandı. Tümör lehine bir bulguya rastlanmadı. Serum ve idrar elektroforezleri negatif bulundu. Sistemik amiloidoz ve multipl miyeloma yönelik ileri incelemeler negatif sonuçlandı. Tedavi cerrahi ile sınırlandı. Altı aylık takip dönemi sırasında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Amyloidosis of the larynx: a case report

Tulunay Ö., Dursun G., Beton S., Erinç H., Batıkhan H.

A 75-year-old female patient presented with hoarseness and foreign body sensation in the back of her throat of one-month history. Direct laryngoscopy showed bilateral, yellow, hyperemic masses on the left false vocal fold and laryngeal ventricle. Both true vocal folds were mobile. Excisional biopsies of the right false vocal fold and ventricle showed extracellular, insoluble, fibrillar protein accumulation, consistent with amyloidosis. There was no evidence for neoplasm. Serum and urine electrophoreses were negative. The work-up for systemic amyloidosis and multiple myeloma were negative. Treatment was limited to surgical excision. No complications developed within a six-month follow-up period.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):40-43

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale