Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom
 

Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom

Karasalihoğlu A., Taş A., Yağız R., Altaner Ş.

Tiroglossal duktus kisti boyun orta hat kitleleri içinde en sık karşılaşılan doğuştan anomalidir. Bu kistten karsinom gelişimi ise nadir olup, en sık histolojik tipini papiller karsinom oluşturmaktadır. Bu yazıda, boyun orta hattında hiyoid kemik hizasında, ağrısız ve yutkunmakla hareketli kitle saptanan 23 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastaya tiroglossal duktus kisti öntanısıyla Sistrunk ameliyatı uygulandı. Cerrahi örneğin histopatolojik incelemesi, tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom olarak bildirildi. Ameliyat sonrası dönemde tiroid supresyon tedavisine başlandı. Hasta planlı poliklinik kontrolleri ile 30 aydır hastalıksız olarak takip edilmektedir.

Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst

Karasalihoğlu A., Taş A., Yağız R., Altaner Ş.

Thyroglossal duct cyst is the most common midline congenital neck anomaly. Carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst is a rare entity, the most common histological type being papillary carcinoma. A 23-year-old male patient presented with a painless mass at the level of the hyoid bone in the midline of the neck. It was mobile on swallowing. With an initial diagnosis of thyroglossal duct cyst, the lesion was removed with the Sistrunk procedure. Histopathological examination of the surgical specimen showed papillary carcinoma arising from the thyroglossal duct cyst. Thyroid suppression therapy was initiated postoperatively. The patient has been under follow-up for 30 months with no recurrence.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):44-47

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale