Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Parotis bezinin habis periferik sinir kılıfı tümörü
 

Parotis bezinin habis periferik sinir kılıfı tümörü

Yazıcıoğlu E., Oysu Ç., Aslan İ., Bilgiç B., Başaran B..

Parotis bezinden habis periferik sinir kılıfı tümörü gelişimi son derece nadirdir. Yetmiş altı yaşında erkek hastaya, sol kulak ön-alt bölümünde ülseratif kitle nedeniyle daha önce yapılan biyopsi sonucunda malign mezenkimal tümör tanısı konmuş, ancak hasta tedaviyi reddetmişti. Sonraki iki ay içinde kitlenin büyümesi nedeniyle parsiyel parotis rezeksiyonu yapılmıştı. Hasta üç ay sonra parotiste aşırı büyüme nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaya tedavi olarak total parotidektomi ve radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik tanı malign periferik sinir kılıfı tümörü olarak kondu. Radyoterapi uygulanan hasta beş yıldır takip edilmektedir.

Malignant peripheral nerve sheath tumor of the parotid gland

Yazıcıoğlu E., Oysu Ç., Aslan İ., Bilgiç B., Başaran B..

Malignant peripheral nerve sheath tumors originating from the parotid gland are extremely rare. A 76-year-old male patient underwent an incisional biopsy for an ulcerated mass in the anteroinferior aspect of the left auricle. The diagnosis was made as malignant mesenchymal tissue sarcoma, but the patient refused treatment. Upon progressive growth of the mass within two months, he underwent a partial parotid gland resection. After three months, he was referred to our clinic with an aggressively growing parotid mass. Total parotidectomy and radical neck dissection were performed. Histopathological diagnosis was malignant peripheral nerve sheath tumor. Following radiotherapy, has been under follow-up for five years.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):53-57

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale