Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Transnazal Endoskopik Yolla Koanal Atrezi Tamiri
 

Transnazal Endoskopik Yolla Koanal Atrezi Tamiri

Kanlıkama M., Mumbuç S., Özer E., Durucu C., Karataş E.

Amaç: Koanal atrezi nedeniyle endoskopik tamir uygulanan hastaların sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Koanal atrezi nedeniyle transnazal endoskopik tamir uygulanan 10 hasta (2 erkek, 8 kadın) geriye dönük olarak incelendi. Atrezi beş olguda tek taraflı, beş olguda iki taraflıydı. Tek taraflı olguların yaş ortalaması 22.6 yıl (dağılım 1-44 yıl) iken, iki taraflı olgularda tedavi doğumdan sonra ilk altı günde yapıldı. İki taraflı olguların birinde ek olarak polidaktili, birinde de trakeoözofageal fistül vardı. Hastalar ortalama 26 ay (dağılım 8-56 ay) takip edildi. Bulgular: Ameliyat sonrası dönemde kayda değer kan kaybı, kafa tabanı yaralanması, BOS fistülü, septal perforasyon veya granülasyon dokusu oluşumu ile karşılaşılmadı. Tüm olgularda altı ay sonunda koananın açık olduğu görüldü. Sonuçlar: Gerek tek taraflı gerekse iki taraflı koanal atrezide endoskopik yaklaşım başarılı bir yöntemdir.

Transnasal Endoscopic Repair Of Choanal Atresia

Kanlıkama M., Mumbuç S., Özer E., Durucu C., Karataş E.

Objectives: We evaluated the results of endoscopic repair for choanal atresia. Patients and Methods: Ten patients (2 males, 8 females) underwent transnasal endoscopic repair for choanal atresia. Involvement was unilateral in five cases and bilateral in five cases. Unilateral patients were treated at a mean age of 22.6 years (range 1 to 44 years), while bilateral cases were treated within the first six days of life. Two patients with bilateral involvement had associated polydactyl and tracheoesophageal fistula, respectively. The mean follow-up period was 26 months (range 8 to 56 months). Results: No postoperative complications such as significant hemorrhage, injury to the skull base, cerebrospinal fluid fistula, septal perforation, or granulation tissue formation were encountered. All the patients had choanal patency at the end of six months. Conclusion: Endoscopic repair of choanal atresia is effective in both unilateral and bilateral cases.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):85-89

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale