Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Ağız Ve Larenkste Lipoid Proteinozis: Olgu Sunumu
 

Ağız Ve Larenkste Lipoid Proteinozis: Olgu Sunumu

Bora F., Güvener G., Kocabay C., Erdem G., Karagülle Ş.

Lipoid proteinozis nadir görülen, otozomal resesif geçişli, ciltte, oral kavite ve larenks mukozasında hiyalin materyal birikimiyle karakterize bir hastalıktır. Yirmi üç yaşında kadın hasta ses kısıklığı ve ağız kuruluğu yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede oral kavite ve orofarenks mukozasında, larengoskopide ise vokal kordlar ve diğer larenks yapılarında sarı renkli papüler lezyonlar görüldü. Oral mukoza ve vokal kordlardan çıkarılan lezyonların histopatolojik sonucu lipoid proteinozis olarak bildirildi. Ses kısıklığında hafif bir düzelme olan hastanın iki yıl sonra yapılan kontrol muayenesinde ses kısıklığında artış ve vokal kordlar üzerinde yeni birikimler gözlendi. Mikrolarengeal cerrahi uygulandı ve lezyonlar temizlendi.

Lipoid Proteinosis İn The Mouth And Laryngeal Structures: A Case Report

Bora F., Güvener G., Kocabay C., Erdem G., Karagülle Ş.

Lipoidproteinosis is an uncommon autosomal recessive disorder characterized by accumulation of hyaline material in the skin, oral and laryngeal mucosa. A 23-year-old woman presented with complaints of hoarseness and dryness of the mouth. Yellowish papular deposits were noted in the oral and laryngeal mucosa on physical examination, and in vocal cords and laryngeal structures during laryngoscopy. The lesions were removed and histopathologic diagnosis was made as lipoidproteinosis. A slight improvement was obtained in hoarseness. A control examination after two years showed an increase in the extent of hoarseness and new deposits in the vocal cords. The lesions were removed by microlaryngeal surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):105-107

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale