Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Paranazal Sinüs Multipl Osteomu: Olgu Sunumu
 

Paranazal Sinüs Multipl Osteomu: Olgu Sunumu

Türkoğlu S., Aydın E.

Paranazal sinüslerin en yaygın benign tümörü olan osteomlar her yaşta görülebilir. Erkeklerde daha sıktır. Elli dört yaşında erkek hasta kliniğimize burun tıkanıklığı ile başvurdu. Paranazal sinüs tomografisinde iki taraflı etmoid sinüslerde ve sağda frontal sinüste yaklaşık 5 mm çapında üç adet osteom saptandı. Gardner sendromu açısından yapılan incelemede pozitif bir bulguya rastlanmadı. Hastanın tercihi doğrultusunda cerrahi bir işlem uygulanmadı, klinik takibe alındı. Bildiğimiz kadarıyla, İngilizce literatürde etmoid ve frontal sinüslerde bildirilmiş eşzamanlı osteom olgusu yoktur.

Multiple Osteomas İn The Frontal And Ethmoid Sinuses: A Case Report

Türkoğlu S., Aydın E.

Osteomas are the most common benign tumors of the paranasal sinuses. They may be seen at all ages and show a male preponderance. A 54-year-old male patient presented with a complaint of nasal obstruction. Computed tomography of the paranasal sinuses showed three osteomas, nearly 5 mm in size, in both ethmoid sinuses and the right frontal sinus. Inquiry into the Gardner’s syndrome was negative. No surgical treatment was performed at the patient’s discretion. To our knowledge, the presence of multiple osteomas in the frontal and ethmoid sinuses has not been reported in the English literature.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):108-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale