Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Parotis Bezinde Saptanan Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinde Saptanan Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu

Erdamar S., Öktem F., Mamak A., Yılmaz S., Karaman E.

Hemanjiyoperisitoma daha çok ekstremiteler, retroperiton ve pelvik fossa, nadiren de parotis bezinde gelişen vasküler bir tümördür. Otuz beş yaşındaki kadın hasta sağ preauriküler bölgede şişlikle kliniğimize başvurdu. İki kez uygulanan ince iğne aspirasyon biyopsisinde olağan dışı miktarda kan geldiği görüldü. Sitolojik tanı konulamadı. Bilgisayarlı tomografide parotis bezinde yerleşmiş, iyi sınırlı kitle saptandı. Yüzeyel parotidektomi ile tümör tamamen çıkarıldı. Histopatolojik incelemede hemanjiyoperisitoma tanısı kondu. Hastanın 36 ay içinde yapılan kontrollerinde lokal nüks veya uzak metastaza rastlanmadı.

Hemangiopericytoma Of The Parotid Gland: A Case Report

Erdamar S., Öktem F., Mamak A., Yılmaz S., Karaman E.

Hemangiopericytomas are uncommon neoplasms of vascular origin that mostly arise from extremities, retroperitoneum, and pelvic fossa. They are rarely found in the parotid gland. A 35-year-old female patient presented with a swelling in the right preauricular region. Fine-needle aspiration biopsy performed twice yielded an extraordinary amount of blood. A cytological diagnosis could not be made. Computed tomography showed a homogenous, well-shaped mass in the parotid gland. Superficial parotidectomy was performed. Histopathological diagnosis was made as hemangiopericytoma. No evidence for local recurrence or distant metastasis was seen within a follow-up of 36 months.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):112-115

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale