Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Dilde Klasik Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
 

Dilde Klasik Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L. N., Aydın E., Demirhan B., Akdoğan M.V.

Seksen bir yaşındaki erkek hasta dilde iki aydır büyüme gösteren, ağrılı lezyon nedeniyle başvurdu. Muayenede, dil orta hattında yaklaşık 1.5x1.5 cm boyutlarında, mor renkli polipoid oluşum saptandı. Boyun muayenesinde ele gelen lenf nodu yoktu. Yeterli emniyet marjini ile eksize edilen lezyonun histopatolojik incelemesi Kaposi sarkomu ile uyumlu bulundu. Klinik ve radyolojik incelemelerde sistemik tutulum saptanmayan hastanın HIV testi negatifti. Hasta tıbbi onkoloji bölümüne sevk edildi. Bir yıl sonra yapılan fizik muayenesinde lokal nüks saptanmadı.

Classic Kaposi’s Sarcoma Of The Tongue: A Case Report

Özlüoğlu L. N., Aydın E., Demirhan B., Akdoğan M.V.

An 81-year-old male patient presented with a painful mass in the tongue that showed a progressive growth within the past two months. Examination revealed a polypoid mass in the midline of the tongue, purple in color, and 1.5x1.5 cm in size. There was no palpable lymph node on neck examination. An excisional biopsy was performed with adequate surgical margins. The histopathological diagnosis was Kaposi’s sarcoma. Clinical and radiological evaluations did not show any systemic involvement. An HIV test was negative. He was referred to the medical oncology department. No recurrence was detected during a year follow up.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):116-119

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale