Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Üç Milimetrelik Akustik Tümörü Olan Bir Hastada Ani İşitme Kaybı
 

Üç Milimetrelik Akustik Tümörü Olan Bir Hastada Ani İşitme Kaybı

Yılmaz İ., Erbek S., Erbek S., Ulusoy Ö., Çalışaneller T.

Ani sensörinöral işitme kaybı (SNİK) tüm SNİK’li olguların yaklaşık %1’ini oluşturur. Ani SNİK’li hastalarda akustik nörinom görülme oranı %47.5’e kadar bildirilmiştir. Sol kulağında 45 gün önce aniden başlayan işitme kaybı nedeniyle başvuran 55 yaşında erkek hastanın odyolojik inceleme ve geçici uyarılmış otoakustik emisyonunda solda tamama yakın SNİK ve emisyon yokluğu görüldü. Elektronistagmografide solda kanal paralizisi ve Kobrak testine yanıtsızlık; işitsel beyin sapı odyometrisinde sol I-V interpik latansında ve V. dalga latans süresinin kulaklar arası farkında uzama; iç kulak bilgisayarlı tomografisinde sol internal akustik kanal (İAK) çapında genişleme görüldü ve İAK manyetik rezonans görüntülemede (MRG) solda intrakanaliküler 3 mm çaplı koklear sinir kökenli kitleye rastlandı. Hastada aynı zamanda saptanan, sağ pontoserebellar sisterni dolduran, 18x17 mm boyutlarında menenjiyom ile uyumlu ikinci bir kitlenin belirgin kayma etkisi yaratmadığı, dolayısıyla soldaki işitme kaybının gelişmesine katkısının olmadığı düşünüldü. Ani işitme kaybından sonra geç başvuran hastaya, 18 günlük azalan dozda fluokortolon verilmesine rağmen işitme eşiklerinde değişiklik olmadı ve hasta altı ay aralarla çekilecek MRG incelemeleriyle izleme alındı.

Sudden hearing loss in a patient with a 3-mm acoustic tumor

Yılmaz İ., Erbek S., Erbek S., Ulusoy Ö., Çalışaneller T.

Sudden sensorineural hearing loss (SNHL) accounts for 1% of all SNHL cases. It has been reported that acoustic neuroma may be present up to 47.5% of patients with sudden SNHL. A 55-year-old man presented with sudden hearing loss in his left ear of 45-day history. Audiologic and transient evoked otoacoustic emission tests showed near-total hearing loss and absence of emissions in the left ear, respectively. Electronystagmography showed left canal paralysis and lack of response to the Kobrak test. The interpeak interval I-V latency and interaural amplitude differences in wave V latency were prolonged in auditory brainstem response. Computed tomography showed an increase in the diameter of the left internal acoustic canal, and magnetic resonance imaging (MRI) revealed an intracanalicular mass, 3 mm in size, originating from the left cochlear nerve. Another mass (18x17 mm) was detected that filled the right pontocerebellar cistern, suggesting a meningioma, but this was not thought to exert an obvious shift effect contributing to the development of left-sided hearing loss. Despite treatment with a tapered course of fluocortolone for 18 days the patient’s hearing level did not change. He was included in a follow-up with MRI at six-month intervals.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):120-125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale