Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Nazal Cerrahide Adrenalinli Lokal Anestetiklerin Hemodinamik Etkileri
 

Nazal Cerrahide Adrenalinli Lokal Anestetiklerin Hemodinamik Etkileri

İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A., Ural A.

Amaç: Septum cerrahisi öncesi kullanılan adrenalinli lokal anestetiklerin hemodinamik etkileri incelendi. Hastalar ve Yöntemler: İleriye dönük, kontrollü olarak kurgulanan bu çalışmada, septum cerrahisi sırasında submukozal adrenalinli lokal anestetik kullanılan 39 hasta ile adrenalinsiz lokal anestezi uygulanan 10 hastanın plazma adrenalin düzeyleri ölçüldü. Hastalardan anestezi öncesinde ve anesteziden sonra 2, 5 ve 10. dakikalarda serum örnekleri alındı ve işlem sırasında nabız hızı, elektrokardiyografi bulguları ve kan basınçları yakından takip edildi. Bulgular: Ameliyat öncesinde ölçülen adrenalin düzeyi adrenalin kullanılan ve kullanılmayan gruplarda benzerdi (0.8 nmol/l ve 0.7 nmol/l). Adrenalin kullanılan grupta 2, 5 ve 10. dakikalarda ölçülen adrenalin düzeyi ameliyat öncesine göre anlamlı derecede artış gösterdi (sırasıyla, 2.2, 1.9, ve 1.7 nmol/l; p<0.001). Kontrol grubunda ise adrenalin düzeylerinde değişiklik izlenmedi. Hastaların hiçbirinde adrenaline bağlı yan etkiye rastlanmadı. Sonuç: Lokal olarak enjekte edilen adrenalinin sistemik emilimi gerçekleşmesine rağmen, iyi takip edilen hastalarda adrenalinden kaynaklanan yan etkiler oldukça nadir görülmektedir.

Hemodynamic Effects Of Local Anesthetics With Adrenaline During Septal Surgery

İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A., Ural A.

Objectives: We investigated the hemodynamic effects of local anesthetics with adrenaline used before septal surgery. Patients and Methods: In a prospective, controlled design, administration of local anesthetics was performed with and without adrenaline in 39 patients and 10 patients, respectively, undergoing septal surgery. Plasma adrenaline concentrations were measured before anesthesia, and after 2, 5, and 10 minutes from anesthesia. The patients were monitored with respect to pulse rate, electrocardiographic findings, and blood pressure. Results: Preoperative plasma adrenaline levels were similar in patients receiving local anesthetics with or without adrenaline (0.8 nmol/l vs 0.7 nmol/l). Following adrenaline administration, adrenaline levels showed significant increases to 2.2, 1.9, and 1.7 nmol/l after 2, 5, and 10 minutes, respectively (p<0.001), whereas they remained similar in the control group. No side effects related to adrenaline use were detected. Conclusion: Despite systemic absorption of local injections, adrenaline-related side effects during septal surgery are extremely rare when the patients are closely monitored.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):127-129

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale