Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Kronik Sinüzitte Rinosinüzit Etkilenme İndeksi’nin Geçerliliği
 

Kronik Sinüzitte Rinosinüzit Etkilenme İndeksi’nin Geçerliliği

Çanakçıoğlu S., Tahamiler R., Edizer D.T.

Amaç: Kronik rinosinüzitli hastalarda yaşam kalitesi diğer birçok kronik hastalığa göre daha fazla etkilenmektedir. Yaşam kalitesindeki bu azalmanın değerlendirilmesi amacıyla Rinosinüzit Etkilenme İndeksi’nin (RSEİ) geçerliliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada kronik rinosinüziti olan 355 hastaya (206 erkek, 149 kadın; ort. yaş 41; dağılım 21-57) ve 112 sağlıklı bireye (44 erkek, 68 kadın; ort. yaş 35; dağılım 18-48) 30 soruluk RSEİ formu uygulandı. Tüm hastalardan ayrıntılı öykü alındı; alerjik rinitli olguların elenmesi için prick test yapıldı ve RSEİ tedavi öncesi ve sonrasında uygulandı. Hasta ve hekimin hastalıkla ilgili genel değerlendirmeleri puanlandı. Uygulanan indeksle elde edilen puan, yaşam kalitesi ile ters orantılıdır. Bulgular: Spearman rank korelasyon testinde, tedavi öncesi ve sonrası skorlar ile hekim değerlendirmeleri arasındaki bağlılaşım her biri için r=0.42 olarak hesaplandı. Hasta ve hekim değerlendirmeleri arasındaki bağlılaşım tedavi öncesi için r=0.62, tedavi sonrası için r=0.59 olarak bulundu. Soruların puanlaması sonucu elde edilen ortalama skor sağlıklı bireylerde 8.4±8.8, hasta bireylerde tedavi öncesinde 35.2±14.3, tedavi sonrasında ise 13.9±10.8 olarak bulundu. Hastaların ancak %72.4’ü soruları tek başına anlayıp yanıtlayabildi. Sonuç: Rinosinüzit Etkilenme İndeksi, doğru yanıtlandırıldığında güvenilir bir ölçüm aracıdır; ancak, uygulandığı bireylerin sosyoekonomik ve eğitim düzeylerinden etkilenmektedir.

The Validity Of The Rhinosinusitis Disability Index İn Chronic Sinusitis

Çanakçıoğlu S., Tahamiler R., Edizer D.T.

Objectives: Quality of life in patients with chronic rhinosinusitis is affected more than many other chronic diseases. In this study, we evaluated the validity of Rhinosinusitis Disability Index (RSDI) in assessing deterioration in the quality of life. Patients and Methods: Rhinosinusitis Disability Index consisting of 30 items was administered to 355 patients (206 males, 149 females; mean age 41 years; range 21 to 57 years) with chronic rhinosinusitis before and after treatment and to 112 healthy controls (44 males, 68 females; mean age 35 years; range 18 to 48 years). A detailed history was taken from the patients and skin-prick test was performed to eliminate allergic rhinitis. The scores of patients and physicians were compared. The score of RSDI is inversely proportional to the quality of life. Results: Spearman rank correlation test yielded a coefficient of 0.42 for comparisons between pre- and post-treatment scores and physician evaluation. Coefficients for correlations between the patients’ and physician’s scores before and after treatment were 0.62 and 0.59, respectively. The mean RSDI scores of the patients before and after treatment were 35.2±14.3 and 13.9±10.8, respectively, compared to a score of 8.4±8.8 of the control group. Only 72.4% of the patients could answer the questions by themselves. Conclusion: If properly administered, RSDI is a reliable method in evaluating quality of life; however, it is affected by the socioeconomic and education levels of the participants.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):138-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale