Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Akut Epiglottitli Erişkin Olguların Değerlendirilmesi
 

Akut Epiglottitli Erişkin Olguların Değerlendirilmesi

Dere H., Ensari S., Çetin M. A., Selçuk A., Taylan İ.

Amaç: Akut epiglottit nedeniyle tedavi edilen erişkin olgular değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya sekiz aylık bir dönem içinde kliniğimizde akut epiglottit saptanan beş erişkin hasta sunuldu. Hastaların tümü erkekti ve 77 yaşında bir hasta dışında, yaşları 38-54 arasında değişmekteydi. Hastaların başvuru anındaki solunum sıkıntısı ve semptomların derecesi Friedman sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastalara parenteral steroid ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Ortalama takip süresi bir yıl (dağılım 11-17 ay) idi. Bulgular: Tüm hastalarda asıl başvuru yakınması solunum sıkıntısıydı. Solunum sıkıntısının derecesi bir hastada Friedman evre 4, iki hastada 3, iki hastada 2 idi. Tanı, larenks muayenesi ve boyun yan filmi ile kondu. Boyun radyografisinde tüm hastalarda kalınlaşmış epiglot, "başparmak belirtisi" izlendi. Boyun ve larenks bilgisayarlı tomografisinde bir olguda epiglot apsesi görüldü. Bir hastada trakeotomi gerekti. Parenteral steroid ve antibiyotik tedavisi sonucunda tüm olgularda solunum sıkıntısı geçti ve yutma güçlüğü düzeldi. Hastanede kalış süresi ortalama 5-6 gün (dağılım 3-8 gün) idi. Takip sırasında hiçbir hastada nüks görülmedi. Sonuç: Akut epiglottitli erişkin hastalarda doğru tanı zamanında konmalı, zaman kaybetmeden uygun tedaviye başlanmalı ve gerektiğinde trakeotomiden kaçınılmamalıdır.

Evaluation Of Patients With Adult Acute Epiglottitis

Dere H., Ensari S., Çetin M. A., Selçuk A., Taylan İ.

Objectives: We evaluated adult patients who were treated for acute epiglottitis. Patients and Methods: The study included five adult patients who were diagnosed as having acute epiglottitis during an eight-month period. All the patients were males with an age range of 38 to 54 years, except for a 77-year-old patient. The Friedman staging system was used to evaluate the severity of dyspnea and symptoms. Treatment was comprised of parenteral steroids and antibiotic therapy. The mean follow-up was one year (range 11 to 17 months). Results: The main presenting symptom was moderate to severe dyspnea in all the patients, which was rated as stage 4 in one patient, stage 3 in two patients, and stage 2 in two patients. Diagnoses were made by laryngoscopic examination and lateral radiograms of the neck, which showed the thumb sign in all the patients. Computed tomography of the neck revealed an epiglottic abscess in one patient. One patient required tracheotomy. All the patients benefited from parenteral steroid and antibiotic treatment, with relief of dyspnea and difficulty in swallowing. The mean hospitalization was 5-6 days (range 3 to 8 days). No recurrences were observed during the follow-up period. Conclusion: Acute epiglottitis in adult patients requires a timely and correct diagnosis and prompt appropriate treatment. A tracheotomy should not be avoided when necessary.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):152-157

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale