Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Sirküler Trakeal Rekonstrüksiyonda Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
 

Sirküler Trakeal Rekonstrüksiyonda Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma

Hafız G., Çizmeci O., Okumuş A., Kuvat S.V., Kabakaş F., Aslanov A., Yaprak B., Güven E.

Amaç: Bu çalışmada sirküler trakeal rekonstrüksiyon için farklı prefabrike modellerin karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Otuz adet erişkin dişi Yeni Zelanda tavşanı, farklı doku kombinasyonuyla sirküler trakeal rekonstrüksiyon için altı gruba ayrıldı. Prefabrike edilmiş trakealarda anastomoz yapılmadı. Vasküler kaynak olarak lateral torasik fasya veya pektoralis majör kası; iskeletsel çatı olarak polipropilen mesh, politetrafloroetilen (Gore-Tex) veya yüzük kartilajlar kullanıldı. İç yüzey tüysüz epitelyal deri greftinden sağlandı. Gruplar tüysüz epitel greftinin canlılığı, longitüdinal esneklik, dayanıklılık, flep duvar kalınlığı, iç çap ve flep canlılığı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Polipropilen mesh gruplarında tama yakın epitelyal deri grefti canlılığı görülürken (%95-%99), Gore-Tex gruplarında tama yakın nekroz gözlendi (%74-%71). Longitüdinal esneklik ve dayanıklılık Gore-Tex ve polipropilen mesh gruplarında normal trakeaya yakın ölçülerde bulundu. Kartilaj greftleri ile prefabrikasyon yapılan gruplar normalden fazla longitüdinal esneklik ve kolayca kollaps gösterdi. Sonuç: İskeletsel çatı olarak polipropilen mesh, vasküler kaynak olarak lateral torasik fasyanın kullanıldığı prefabrike model, sirküler trakea defektlerinin rekonstrüksiyonunda en iyi seçenek olarak görünmektedir.

Comparison Of Different Methods Of Circumferential Tracheal Reconstruction: An Experimental Study

Hafız G., Çizmeci O., Okumuş A., Kuvat S.V., Kabakaş F., Aslanov A., Yaprak B., Güven E.

Objectives: This study was designed to compare different prefabrication models for circumferential tracheal reconstruction. Materials and Methods: Thirty adult female New Zealand rabbits were divided into six groups for circumferential tracheal reconstruction with a different tissue combination. Prefabrication of neotrachea was performed without anastomosis. Lateral thoracic fascia or pectoralis major muscle were used for vascular supply. Polypropylene mesh, polytetrafluoroethylene (Gore-Tex), or cartilage rings were used for skeletal framework. Hairless epithelial skin graft was used for inner lining. The groups were compared in terms of viability of hairless epithelial graft, longitudinal flexibility, rigidity, flap wall thickness, internal diameter, and flap viability. Results: Epithelial skin graft was almost totally viable (95%-99%) in the polypropylene mesh groups. Gore-Tex groups exhibited almost total necrosis (74%-71%). Longitudinal flexibility and rigidity were similar to the native trachea in Gore-Tex and polypropylene mesh groups. Neotrachea prefabricated with cartilage grafts showed more than normal longitudinal flexibility and collapsed easily. Conclusion: The prefabricated model with the use of polypropylene mesh for skeletal framework and lateral thoracic fascia for vascular supply seems to be the best alternative in the reconstruction of circumferential tracheal defects.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):158-166

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale