Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Submandibuler Bezde Epitelyal-Miyoepitelyal Karsinom: Olgu Sunumu
 

Submandibuler Bezde Epitelyal-Miyoepitelyal Karsinom: Olgu Sunumu

Kıroğlu F., Erkan A.N., Çaylaklı F., Bal N.

Epitelyal-miyoepitelyal karsinomlar nadir görülen, malign karakterli, düşük dereceli tükürük bezi tümörleridir. En sık parotis bezinde görülen bu tümörlerin submandibuler bezde gelişimi nadirdir. Boyun sol tarafında ağrısız şişlik yakınmasıyla başvuran 54 yaşındaki kadın hastanın KBB muayenesinde sol submandibuler bölgede düzgün yüzeyli şişlik saptandı. Bu şişlikten yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisi malign epitelyal tümör metastazı olarak bildirildi ve boyun tomografisinde sol submandibuler bezde büyüme saptandı. Hastaya sol submandibuler bez eksizyonu ile birlikte fonksiyonel boyun diseksiyonu yapıldı. Histopatoloji sonucu submandibuler bezin epitelyal-miyoepitelyal karsinomu olarak bildirilen ve bir adet lenf nodu metastazı saptanan hastaya ameliyat sonrası radyoterapi uygulandı. İki yıllık takiplerde hastada herhangi bir nükse rastlanmadı.

Epithelial-Myoepithelial Carcinoma Of The Submandibular Gland: A Case Report

Kıroğlu F., Erkan A.N., Çaylaklı F., Bal N.

Epithelial-myoepithelial carcinomas are rare, low-grade, malignant salivary gland tumors. They are mostly seen in the parotid gland. The submandibular gland is a rare localization. A 54-year-old woman presented with a painless lump on the left side of the neck. Examination showed a mass with smooth surface in the left submandibular region. Fine needle aspiration cytology of the mass was reported as malignant epithelial tumor metastasis. Computed tomography of the neck showed left submandibular gland hypertrophy. Left submandibular gland excision with functional neck dissection was performed. The histopathological diagnosis was epithelial-myoepithelial carcinoma of the submandibular gland with one lymph node metastasis. Postoperative radiotherapy was administered. There was no evidence for recurrence during a two-year follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):167-170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale