Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Kraniyal Sinir Şivannomlarının Eşlik Ettiği Tip 2 Nörofibromatozis: Olgu Sunumu
 

Kraniyal Sinir Şivannomlarının Eşlik Ettiği Tip 2 Nörofibromatozis: Olgu Sunumu

Halefoğlu A.M.

On altı yaşında erkek hasta, bir ay önce başlayan sağ taraflı kulak çınlaması ve hafif sağırlık yakınmalarıyla başvurdu. Aile öyküsünde nörofibromatozis tip 2 bulunan hasta bir yıl önce sol vestibüler şivannom nedeniyle ameliyet geçirmişti. Otonörolojik muayenede orta derecede sensorinöral işitme kaybı saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede, iki taraflı hipoglossal sinirler, sağ ve sol vestibüler sinirler, sağ trigeminal, sol okulomotor ve sağ abdusens sinirlerin komşuluğunda ekstra-aksiyel yerleşim gösteren, kontrast tutan birçok kitle saptandı. Kitleler kraniyal sinir şivannomu olarak değerlendirildi. Bulgular, eşlik eden herhangi bir santral sinir sistemi anormalliğinin bulunmadığı, nörofibromatozis tip 2’nin nadir görülen bir tablosu olarak kabul edildi. Semptomatik medikal tedaviye başlanan hasta beyin cerrahisi kliniğine sevk edildi.

Neurofibromatosis Type 2 Associated With Multiple Cranial Nerve Schwannomas: A Case Report

Halefoğlu A.M.

A 16-year-old male patient complained of right-sided tinnitus and mild deafness of one-month history. He also had a family history of neurofibromatosis type 2 and a history of a prior operation for left vestibular schwannoma a year ago. Otoneurologic examination revealed moderate sensorineural hearing loss. Magnetic resonance imaging demonstrated multiple extra-axial enhancing masses in the vicinity of both hypoglossal nerves, the right vestibular nerve, the left vestibular nerve, the right trigeminal, the left occulomotor and the right abducens nerves. These findings were evaluated as multiple cranial nerve schwannomas. The case was considered a rare manifestation of neurofibromatosis type 2 without any concomitant abnormality in the central nervous system. Symptomatic medical treatment was initiated and the patient was referred to the neurosurgery department.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):171-175

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale