Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Bir Çocuk Hastada İzole Orbita Tabanı Blow-Out Kırığının Endoskopik Endonazal-Transantral Cerrahi İle Tedavisi
 

Bir Çocuk Hastada İzole Orbita Tabanı Blow-Out Kırığının Endoskopik Endonazal-Transantral Cerrahi İle Tedavisi

Akkuzu B., Özlüoğlu L. N., Aydın E., Akkuzu G., Özgirgin O.N.

Orbita tabanı blow-out kırıkları, künt travma sonrası orbital rimin salim kalıp, orbita içeriğinin maksiller sinus içine yer değiştirmesi sonucu oluşur. Bu kırıkların cerrahi tedavisi transantral, transorbital veya endoskopik endonazal yaklaşımlarla, implant kullanarak veya kullanmadan yapılabilir. On iki yaşında erkek hasta, futbol maçı sırasında başta künt travma sonucu oluşan diplopi nedeniyle başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sol blow-out kırığı saptandı. Kombine endoskopik endonazal-transantral yolla tamir yapılan hastada üretral balon kateter ile destek sağlandı. Hastanın erken tomografik kontrolünde orbita tabanının iyileştiği görüldü. Bu yöntem, temel amaç olan göz hacmi ve fonksiyonunun korunmasını, harici kesiler ve implantlar kullanılmadan sağlayan bir tekniktir.

Endoscopic Endonasal-Transantral Surgery For An İsolated Orbital Floor Blow-Out Fracture İn A Pediatric Patient

Akkuzu B., Özlüoğlu L. N., Aydın E., Akkuzu G., Özgirgin O.N.

Orbital floor blow-out fractures occur due to blunt trauma causing displacement of orbital contents to the maxillary sinus while the orbital rim is intact. Surgical repair of these fractures includes transantral, transorbital, or endoscopic endonasal approaches with or without implant use. We report a 12-year-old boy who presented with diplopia after blunt trauma to the head while playing football. Computed tomography revealed a left isolated orbital blow-out fracture. The patient was treated by a combined endoscopic endonasal-transantral approach and stability was restored with a urethral balloon catheter following endoscopic reduction of the fracture. Healing of the orbital floor was confirmed by an early computed tomography scan. This technique restores eye volume and function without the use of external incisions or implants.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):179-182

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale